Aktuality

Systém psychosociální intervenční služby

29. září 2021, 11.26 | Dne 23.9. proběhl v naší nemocnici ústavní seminář na téma Systém psychosociální intervenční služby - Kolegiální peer podpora, zdravotničtí interventi.

Hlavním přednášejícím byl PhDr. Lukáš Humpl, lektor Psychosociální intervenční služby (SPIS) a tiskový mluvčí zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje (ZZS MsK). Ing. Petr Gaj,  záchranář ZZS MsK a koordinátor SPIS, Zuzana Adamovská, všeobecná sestra Fakultní nemocnice Ostrava (FNO) a koordinátor SPIS, obohatili seminář o kazuistiky z praxe.
Systém psychosociální intervenční služby - SPIS - se orientuje dvěma směry – PEER péče a interventi, kdy vyškolený zdravotnický pracovník poskytuje individuální podporu buďto kolegům zdravotníkům, kteří se ocitli v těžké osobní či pracovní situaci - PEER, nebo poskytuje intervenční podporu sekundárně zasaženým, např. příbuzným pacientů, pozůstalým či svědkům tragických situaci, kteří jeví známky akutní stresové reakce - INTERVENT.

 

Seminář byl určen všem zdravotnickým pracovníkům pracujícím bez odborného dohledu včetně lékařů. O tuto akci byl ze strany zdravotnických pracovníků naší nemocnice velký zájem. Díky skvělým prezentacím a předneseným kazuistikám tak měli všichni možnost seznámit se s náplní činností PEER asistentů a interventů.

 

Seminář byl velmi poutavý a přínosný, po jeho ukončení několik zdravotnických pracovníků projevilo zájem o absolvování kurzu pro Interventy a PEERy, a chtějí se věnovat  této potřebné službě.

Za nemocnici patří velké poděkování přednášejícím za jejich ochotu podělit se s námi o své zkušenosti.

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 » Odborná veřejnost  » Kongresy a semináře  

 

 

 

Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies pro zobrazení cíleného obsahu, reklamy a pro účely sledování návštěvnosti.     OK     Další informace