Hematologicko-transfuzní oddělení

Informace pro dárce krve

Z rozhodnutí vedení Nemocnice ve Frýdku-Místku bude od 1.1.2017 uzavřeno odběrové místo pro dárce krve.


Transfuzní oddělení se nachází v přízemí budovy „O" - vchod ze zadní části budovy.

Transfuzní oddělení HTO Nemocnice ve Frýdku-Místku pracuje jako odběrové místo, kde se provádějí odběry plné krve od dobrovolných dárců krve a v určené dny i autotransfuze pacientům před plánovanými operačními zákroky.

Prosíme dárce krve, aby se k odběrům objednávali telefonicky na bezplatné telefonní lince 800 700 098 a to každý všední den od 7:00 do 14:00 hodin, nejlépe však mezi 12-14 hod.

 

Odběry plazmy se neprovádí.

 

Zápis k odběrům plné krve

Pondělí

7:00 a 9:30 hodin

Úterý

7:00 a 9:30 hodin

Středa

odběry plné krve dárcům se neprovádí

Čtvrtek

7:00 a 9:30 hodin

Pátek

7:00 a 9:30 hodin

Zápis k odběru krve pro autotransfuze

Středa

od 7:00 hodin

 

Parkování
Parkování v areálu Nemocnice ve Frýdku-Místku je dárcům krve poskytnuto bezplatně, parkovací lístek si nechte vyměnit v evidenci dárců krve.

 

Darování krve

Odběry krve jsou dobrovolné a v našem odběrovém místě bezplatné.

K dárcovství krve se může dostavit občan našeho státu ve věku 18-65 let, poprvé ale jen ve věku 18-60 let. Odběry krve u mužů jsou - v závislosti na parametrech krevního obrazu - možné max. 5x ročně, minimální interval mezi odběry je 8 týdnů, doporučená frekvence odběrů u mužů je 4x ročně U žen je možné darovat krev max. 4x ročně, pro udržení normálních parametrů krevního obrazu, zvláště u žen v produktivním věku, je doporučená frekvence odběrů jen 3x do roka.

Dárcem krve se může stát pouze zdravý člověk, který nemá žádnou chronickou nemoc, neužívá pravidelně žádné léky (s výjimkou léků na vysoký krevní tlak, na sníženu funkci štítné žlázy a hormonální antikoncepce u žen), nemá klinické projevy alergie.

Z dárcovství vylučujeme ty, kteří pobývali v období let 1980-1996 déle než 6 měsíců v zemích výskytu BSE (Velká Británie, Francie).

Po absolvování různých vyšetření (např. gastroskopie, kolonoskopie), po malých či větších chirurgických výkonech (včetně šití drobné rány, trhání zubů, tetování, piercing apod.), po podání transfuze krve, po očkování, po užití různých léků, po přisátí klíštěte, po infektu či léčbě antibiotiky apod. je nutno dodržet předepsaný interval, kdy krev nelze darovat.

Informaci o délce tohoto intervalu obdržíte po telefonické konsultaci od zdravotnických pracovníků úseku dárců krve, buď na bezplatné telefonní lince 800 700 098 nebo na tel. čísle do evidence dárců krve 558 41 58 42.

 

Předepsaná životospráva dárce před odběrem:

 • lehká večeře s omezením tuků a cukrů

 • dostatečný spánek alespoň 8 hodin

 • ráno lehká netučná snídaně - rohlík, čaj

 • večer před odběrem a ráno v den odběru nepít alkoholické nápoje
 • minimálně 3 hodiny před odběrem nekouřit

 

Dietní režim před odběrem krve

Před odběrem je nezbytné 24 hodin vynechat z jídelníčku tučná jídla a nepít alkohol. Není ovšem dobré hladovět. Jezte potraviny, které neobsahují tuky. Graham, dalamánek, suchary, chléb se zavařeninou, medem. Ovoce a zeleninu lze jíst jak syrovou, tak tepelně zpracovanou, ale bez tuku. Velmi důležité je před odběrem pít dostatečné množství tekutin jako jsou minerálky, čaj s cukrem, medem, citronem, ovocné šťávy, černá káva. V den odběru snídejte suché pečivo a sladký čaj.

 

Proč před odběrem nekouřit?

Vážení dárci krve!

Kouření Vaši způsobilost k dárcovství krve nesnižuje, přesto je žádoucí, abyste v den odběru, minimálně 3 hodiny před odběrem, nekouřili.

Zajímá Vás proč?

 • Transfuzemi červených krvinek se pacienti léčí proto, aby se prostřednictvím krevního barviva (na které se kyslík váže) tkáně celého jejich těla, především srdce, ledvin a mozku, okysličily.
 • Po vykouření cigarety se krevní barvivo místo kyslíku nasytí oxidem uhelnatým a léčebný účinek transfuze se tak výrazně sníží, zejména u novorozenců při výměnných transfuzích a u dětí obecně.
 • Tabákový kouř je směsí látek, z nichž celá řada se vstřebává z plic do krve a zároveň patří mezi látky zdraví škodlivé. Tyto látky budou tedy obsaženy i v transfuzi z Vaší krve.
 • Nemocní mají právo být léčeni jen bezpečnými léky.

 

Vážení dárci, svoji krev chcete jistě darovat proto, že jste přesvědčeni o její bezpečnosti, o tom, že neobsahuje škodlivé látky. Proto Vás prosíme - PŘED ODBĚREM NEKUŘTE!

 

Po vstupu na transfuzní oddělení se dárce přihlásí v evidenci dárců, zápis probíhá v době od 7.00 hod do 10.00 hod. K registraci dárce je potřebný občanský průkaz a průkaz zdravotní pojišťovny. Všechny důležité změny (bydliště, pojišťovna apod.) je nutno nahlásit ještě před odběrem. Dárce je poté vyzván zdravotní sestrou, aby si pozorně přečetl a následně vyplnil Dotazník dárce krve. S vyplněným Dotazníkem jde zpět do evidence, sestrou je informován o dalším postupu a jsou mu zde zodpovězeny i všechny případné dotazy k odběrům plné krve.

Následně je dárci v laboratoři odebrán vzorek krve na vyšetření krevního obrazu (odběr z prstu, u prvodárce ze žíly).

Poté je dárce vyzván k vyšetření - k posouzení způsobilosti k odběru. Vyšetření provádí lékař či pověřený zdravotnický pracovník, který zkontroluje vyplněný dotazník, laboratorní výsledky a změří krevní tlak. Pokud není dárce z jakýchkoli důvodů uznán způsobilým k odběru, je mu vystaveno jen potvrzení - omluvenka - na dobu strávenou na HTO, ne "paragraf"!

Na proplacení neodpracované směny = paragraf, má dárce nárok jen tehdy, byl-li odběr realizován nebo alespoň započat. Pokud je dárce z jiné obce, má nárok na proplacení cestovních nákladů, pokud předloží autobusovou nebo vlakovou jízdenku.

Pokud je dárce uznán odběru schopným, pokračuje po vyzvání k vlastnímu odběru plné krve. Odebírá se standardně 450ml plné krve, nejmenší možný objem odebrané krve je 400ml. Po odběru obdrží dárce tzv. Potvrzení o darování krve s platností na dobu 24 hodin od odběru krve.

Po odběru krve následuje občerstvení přímo v prostorách transfuzního oddělení.

Odebraná plná krev je dále vyšetřována u zpracovatele - Nemocnice Třinec, kde jsou doplněna další nutná vyšetření Vaší krve - stanovení protilátek, virologická vyšetření - anti-HIV, žloutenky typu B a C, testy na syfilis. V případě jakékoli pozitivity je krev zlikvidována a dárce je písemně či ústně informován.

V Nemocnici Třinec je plná krev dále zpracovávána na krevním konzervu - transfuzi červených krvinek - určenou pro pacienty (její trvanlivost do exspirace je 42 dnů) a krevní plazmu, která je po karanténě rovněž podána pacientovi nebo je určena na průmyslové zpracování na krevní derivát - léčivo. Aby mohla být Vaše krevní plazma z karantény propuštěna, musí mít zpracovatel krve k dispozici min. 2 vzorky vaší krve, odebrané v intervalu ½ roku, s negativními výsledky výše uvedených virologických markerů.

Proto prosíme všechny dárce krve, aby DAROVALI KREV PRAVIDELNĚ.

 

Bezpečnost odběrů u dárce krve

Odběrem krve Vám nehrozí žádné nebezpečí přenosu nákazy. Používáme pouze materiál na jedno použití - jednorázové jehly, jednorázové odběrové sety, zkumavky. Místo vpichu je spolehlivě dezinfikováno. Dále na HTO probíhá pravidelný systém bakteriologických kontrol místa vpichu, prostředí, zařízení i materiálu. Pracovníci HTO při odběru krve pracují zásadně v jednorázových rukavicích za přísných hygienických předpisů. Je zajištěno také bezpečné uložení a likvidace biologického odpadu.

 

Riziko při odběru

Riziko, kterému je dárce vystaven je nepatrné. Nejčastější komplikací je hematom (modřina) v místě vpichu, příčinou bývá nejčastěji nedostatečné a krátkodobé stlačení místa vpichu po odběru. Přestože je darování krve pro zdravého člověka bezpečné, může občas dojít ke slabosti, nevolnosti, někdy až ke kolapsu, a to převážně u dárců s nízkým krevním tlakem před odběrem nebo dárců, kteří přišli k odběru hladoví, nevyspaní nebo pili málo tekutin. Také po vlastním odběru může dárce pociťovat určitou slabost a větší únavu, neměl by proto alespoň 12 hodin vykonávat činnosti vyžadující zvýšenou pozornost a námahu.

 

Pokud je dárce krve pojištěn u zdravotních pojišťoven

 

má nárok na vitamíny, které tyto pojišťovny hradí.

Po skončení kalendářního roku jsou v evidenci dárců krve během ledna roku následujícího vydávána potvrzení o počtu odběrů za minulý rok pro daňové účely. Z daňového základu si může dárce odepsat za každý odběr plné krve nebo plazmy 2000,- Kč, v úhrnu však maximálně 10% daňového základu.

Všeobecná zdravotní pojišťovna poskytuje slevy při pojištění na cesty do zahraničí.

Město Frýdek-Místek umožňuje dárcům krve získat poloviční nebo bezplatnou jízdenku na autobusy městské hromadné dopravy dle počtu odběrů.

 

Bezpříspěvkoví dárci krve jsou odměňování Českým červeným křížem:

 • Bronzovou plaketou Dr. Jánského za 10 odběrů krve,

 • Stříbrnou plaketou Dr. Jánského za 20 odběrů krve,

 • Zlatou plaketou Dr. Jánského za 40 odběrů krve.

 

Od roku 1999 je mnohonásobným bezpříspěvkovým dárcům udělován

 • Zlatý kříž 3. třídy za 80 odběrů krve,

 • Zlatý kříž 2. třídy za 120 odběrů krve,

 • Zlatý kříž 1. třídy za 160 odběrů krve.

 

Vážení dárci krve, vaši krev potřebují:

Lidé trpící leukémií. Lidé, kterým operují velké klouby, srdce a cévy. Lidé, kteří projdou sklem nebo jezdí na červenou. Neopatrné bosé děti. Hemofilici, aby mohli žít normálním životem. Hazardéři i lidé odvážní. Dialyzovaní nemocní, kteří čekají na transplantaci ledvin. Lidé, kteří si pohrávají se zbraněmi. Malé děti, kterým se podaří otevřít láhev s nějakým jedem. Těžce popálení lidé. Rodičky, které ztratily mnoho krve. Novorozenci, kteří někdy potřebují úplně vyměnit krev. Nemocní rakovinou. Lidé s těžkou žloutenkou. Lidé po těžkých úrazech. Lidé každého věku s krvácejícími vředy. Lidé s těžkou chudokrevností. Lidé, kteří mají tu smůlu, že se ocitnou v nesprávnou dobu na nesprávném místě. Lidé, kteří jsou na tom mnohem hůře, než většina těch, které znáte....

Ani v dnešní době nelze krev plně nahradit jiným přípravkem a proto je stále důležitou a cennou surovinou v lékařství.

Děkujeme a vás všech dobrovolných dárců krve si velmi vážíme!

 Partneři nemocnice  

 

Portál transmise