Dotační programy

Projekt "Beskydské centrum duševního zdraví"

15. května 2020, 10.37 | Projekt "Beskydské centrum duševního zdraví" je spolufinancován Evropskou unií.

Operační program

Integrovaný regionální operační program 2014-2020

Prioritní osa

2. Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

Investiční priorita

9a. Investice do zdravotnické a sociální infrastruktury, které přispívají k celostátnímu, regionálnímu a místnímu rozvoji, snižování nerovností, pokud jde o zdravotní stav, podporou sociálního začlenění díky lepšímu přístupu k sociálním, kulturním a rekreačním službám a přechodem od institucionálních ke komunitním službám

Specifický cíl

2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví

Registrační číslo projektu

CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_096/0013071

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je přispět k deistitucionalizaci psychiatrické péče za účelem zvýšení dostupnosti a kvality psychiatrické péče změnou organizace jejího poskytování a zvýšení úspěšnosti začleňování duševně nemocných do společnosti.

Popis konečného stavu

Cíle bude dosaženo rekonstrukcí 1.NP budovy L, kterou vznikne centrum duševního zdraví (CDZ) spolu se vznikem multidisplinárního týmu. CDZ je mezičlánkem mezi primární péčí včetně ambulantní psychiatrické péče a lůžkovou - akutní i následnou péčí. Hlavní funkcí je prevence hospitalizací, jejich zkracování a nápomoc k reintegraci dlouhodobě hospitalizovaných pacientů/klientů do běžné komunity. Za tímto účelem CDZ vytváří potřebné programy a zajišťuje v rámci svého spádového regionu funkční propojení ambulantní a lůžkové péče. V CDZ se propojují zdravotní a sociální služby. Multidisciplinární tým CDZ pracuje formou case managementu a poskytuje flexibilní, individualizovanou službu všem potřebným klientům/pacientům ze spádové oblasti bez čekací doby.

Výstupy projektu

 • rekonstruovaná budova L pro vznik centra duševního zdraví
 • pořízení vnitřního vybavení (nábytku - kancelářské stoly s kontejnerem, kancelářské židle, konfekční stoly a křesla, kuchyňské linky, pohovka, skříně šanonové, skříně šatní, věšákové stěny, botník, skříňky pro klienty, zásobníky papíru, desinfekce a mýdla, koše, koberec, taburetky, lehátko, aplikační stolek, skříně na prádlo)

 • pořízení 4 automobilů
 • pořízení IT vybavení (notebooky s licencí, dokovací stanice, monitory, wifi, dataprojektor, přenosné plátno, UPS)
 • pořízení SW pro správu a řízení CDZ

Výsledky projektu

 • péče o lidi s duševní poruchou v jejich přirozeném prostředí

 • podpora jejich začlenění se do běžného života po ústavní léčbě
 • předcházení opakovaným hospitalizacím v případě zhoršení zdravotního stavu
 • zvýšení dostupnosti psychiatrické péče pro cílové skupiny ze spádové oblasti - dostupnost MHD, centrum města
 • zvýšení kvality života duševně nemocných
 • snaha o plnohodnotné začlenění duševně nemocných do běžného života
 • zvýšení spokojenosti uživatelů poskytované péče

Financování projektu

Celkové výdaje projektu

19 618 171,00 Kč

Celkové způsobilé výdaje projektu

19 618 171,00 Kč

Celková přiznaná dotace EU (ERDF 85 %)

16 675 445,35 Kč

Státní rozpočet (5%)

 980 908,55 Kč

Spolufinancování příjemcem (10 %)

 1 961 817,10 Kč

Doba realizace projektu

6/2019 - 09/2020

 

Tématické zařazení:

 » O nemocnici  » Dotační programy  

 

 

 

Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies pro zobrazení cíleného obsahu, reklamy a pro účely sledování návštěvnosti.     OK     Další informace