Kongresy a semináře

V Národním domě se konal 42. Den zdravotníků

14. června 2013, 08.46 | Na 300 lékařů a sester se sešlo ve čtvrtek 13. června na 42. ročníku odborné konference „Den zdravotníků regionu Frýdek-Místek“, který organizovala Nemocnice ve Frýdku-Místku. Slavnostního zahájení se zúčastnil náměstek hejtmana kraje pro zdravotnictví Jiří Martinek.

 

 

 

Aktualizovaný program 42. Dne zdravotníků

10. června 2013, 13.31 | Změna dvou přednášek v lékařské sekci II. (přednáška č. 29 a 30), doplnění předsedajících v sesterské sekci.

 

 

 

Mapa okolí a parkování

10. června 2013, 12.31 | Pro účastníky Dne zdravotníků je vymezena část parkovacích míst na ploše bývalého autobusového stanoviště. Parkovenky si vyzvedněte ráno u prezence a umístěte za čelní sklo vozidla. Další možnost časově omezeného parkování je před poliklinikou na ulici 8. pěšího pluku.

 

 

 

Certifikáty o účasti

27. května 2013, 08.15

LÉKAŘI – akce má charakter odborné vzdělávací akce a je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č. 16, lékaři s aktivní účastí obdrží potvrzení s přiznáním 6 kreditních bodů.

SESTRY – dle vyhlášky 4/2010 Sb. a na základě souhlasu Profesní a odborové unie zdravotnických pracovníků bude sestrám předáno potvrzení s přiznáním 10 kreditních bodů pro autora, 5 bodů pro spoluautora, 4 body pro ostatní účastníky.

 

Certifikáty budou vydávány po skončení akce.

 

 

 

 

Děkan Lékařské fakulty OU převzal záštitu

23. května 2013, 14.17 | Docent MUDr. Jaroslav Horáček, CSc., děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě převzal záštitu 42. ročníku Dne zdravotníků a přislíbil účast na slavnostním zahájení kongresu.

 

 

 

Časový harmonogram Dne zdravotníků

13. května 2013, 15.26

PROGRAM 42. DNE ZDRAVOTNÍKŮ

7:30          prezence účastníků bude probíhat od 7:30 hodin ve dvoraně Národního domu (vchod zahradou)

8:30          slavnostní společné zahájení Dne zdravotníků ve velkém sále v přízemí Národního domu

8:45, 9:00  zahájení přednášek v jednotlivých sekcích

Přednášky obou lékařských sekcí budou probíhat v sálech v 1. poschodí Národního domu od 9:00 do 16:00 hodin.

Přednášky sesterské sekce budou probíhat ve velkém sále v přízemí Národního domu od 8:45 do 17:00 hodin.

 

Vzhledem k velkému počtu přihlášených sdělení budou organizátoři trvat na striktním dodržení časového limitu 10 minut. Sdělení přesahující tento limit budou předčasně ukončena.

Autoři předají příslušnou dokumentaci informatikům vždy na začátku hlavní sekce.

Autoři vyvěsí své postery na připravené panely mezi 7:30 – 8:30 hod. Kancelářské potřeby pro vyvěšení budou k dispozici.

Certifikáty s potvrzením o účasti budou vydávány na závěr akce.

 

 

 

Program lékařské sekce

10. května 2013, 15.20 | Zveřejněn program lékařské sekce I. a II. ke stažení.

 

 

 

Program sesterské sekce

9. května 2013, 14.06 | Zveřejněn program sesterské sekce ke stažení.

 

 

 

Registrace a účastnický poplatek

18. března 2013, 07.55 | Od pondělí 18. března je spuštěna registrace účasti na XLII. Den zdravotníků.

 

 

 

Pokyny pro autory

14. března 2013, 11.21 | Autoři se mohou akce zúčastnit v přednáškové či posterové sekci. Program přednášek je volný, na základě zaslaných příspěvků budou sestaveny jednotlivé sekce. Přihlásit se můžete on-line na internetových stránkách www.nemfm.cz/akce/dz od pondělí 18. března 2013.

 

 

 

Strana výpisu

5

 

Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies pro zobrazení cíleného obsahu, reklamy a pro účely sledování návštěvnosti.     OK     Další informace