ADRA

 

Adresa:  Radniční 1242, 738 01  Frýdek-Místek
Telefon:  +420 739 320 717
Email:   
Web:      www.adrafrydekmistek.cz

 

 

Nemocnice Frýdek-Místek, příspěvková organizace, má s Dobrovolnickým centrem ADRA Frýdek-Místek uzavřenou smlouvu o spolupráci při dobrovolnické činnosti.

Pravidla dobrovolnického programu 

Dobrovolnické centrum, které získalo akreditaci Ministerstva vnitra, se musí řídit zákonem o dobrovolnické činnosti. Z tohoto zákona vyplývají některá z těchto pravidel:
- Pojištění dobrovolníka
  Nejde o zdravotní či sociální pojištění, jde o odpovědnostní pojištění. Toto pojištění dobrovolníka je sjednáno: 
  •    pro případ úrazu dobrovolníka, který by se stal při výkonu dobrovolnictví
  •    pro případ úrazu, který se stane uživateli při výkonu dobrovolnické činnosti
  •    pro případ zničení věci, která patří třetí osobě (přijímající organizaci)
- Sepsání smlouvy o výkonu dlouhodobé dobrovolnické činnosti s dobrovolníkem
- Evidence dobrovolnických návštěv
- Supervize dobrovolníků


Zájemci o dobrovolnickou činnost se mohou obrátit se žádostí o bližší informace na tyto osoby:

Kontaktní osoba pro dobrovolnickou činnost na dětském oddělení je
herní terapeutka Renata Kročková, e-mail:
Kontaktní osoba pro dobrovolnickou činnost na oddělení následné péče je
staniční sestra Eva Bryndová, e-mail:

 

Noví zájemci o dobrovolnictví mohou kontaktovat:

koordinátorku v DC ADRA, Irenu Blablovou, mobil 739 320 717, e-mail:

Kodex dobrovolníka   

•    Splnit úkoly, ke kterým se zavázal.
•    Být spolehlivý, mít smysl pro povinnost a zodpovědnost.
•    Nezneužívat projevené důvěry.
•    Požádat o pomoc, kterou při své činnosti potřebuje.
•    Znát a brát na vědomí své limity (časové, zdravotní atd), neriskovat.
•    Být „týmovým hráčem“.
•    Dobrovolník nenahrazuje svojí činností zaměstnance.
•    Zachovává mlčenlivost o osobních údajích uživatelů zařízení a o zařízení samotném.
•    Nepřebírá žádnou finanční částku od uživatelů, cennosti, klíče a jiné osobní věci.
•    Nepřichází do zařízení s úmyslem obracet lidi na víru, za účelem prodeje produktů.
•    Není pod vlivem alkoholu nebo drog.
•    Chová se k uživatelům domova ohleduplně.
•    Mluví s uživateli jasně, klidně a jednoduše.
•    Dodržuje obecné zásady slušného chování.
•    Nezasahuje do rodinných vztahů uživatelů.
•    Odloží návštěvu v případě nemoci.

 

Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies pro zobrazení cíleného obsahu, reklamy a pro účely sledování návštěvnosti.     OK     Další informace