Aktuality

KONFERENCE

22. listopadu 2019, 14.50 | Dne 14.11.2019 pořádala naše nemocnice konferenci na téma ,,Rozvoj ošetřovatelství v intenzivní medicíně za posledních 50 let''.

Před padesáti lety byl v naší nemocnici pořízen první přístroj k umělé plicní ventilaci, spolu s touto událostí dochází k rozvoji intenzivní a resuscitační péče v nemocnici, jak léčebné, tak i ošetřovatelské.
S historií nemocnice a s počátky intenzivní péče u nás nás seznámil MUDr. Vladimír Mrózek, po něm následovali nelékařští zdravotničtí pracovní...ci z jednotky intenzivní péče interního oddělení, chirurgického oddělení a z pracoviště ARO. Velice nás potěšila aktivní účast kolegů z Městské nemocnice Ostrava a účast PhDr. Jany Haluzíkové, PhD. ze Slezské univerzity v Opavě. V přednáškách jsme se mohli např. dozvědět něco z historie a proměny intenzivní péče, vzniku pracovišť následné intenzivní a dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče, jedna z přednášek se týkala také vývoje ošetřovatelské dokumentace.
Akce se zúčastnilo cca 150 účastníků, kromě sestřiček a lékařů z Frýdku-Místku také kolegyně a kolegové z Fakultní nemocnice Ostrava, z Nemocnice Nový Jičín, z NsP Karviná – Ráj, Nemocnice Orlová, z již zmíněné MNO, o konferenci projevili zájem také studenti oboru všeobecná sestra z LF Ostravské univerzity. Všem účastníkům děkujeme a těšíme se na další setkání.

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 » Zdravotnická oddělení  » Lůžková oddělení  » ARO  » Aktuality  

 

 

 

Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies pro zobrazení cíleného obsahu, reklamy a pro účely sledování návštěvnosti.     OK     Další informace