Gynekologicko-porodnické oddělení

Často kladené dotazy

 

1. Může si žena během první a druhé doby porodní zvolit polohu, procházet se, využívat porodní pomůcky (míč, porodní stolička, sprcha, …) ?

Ano, v případě fyziologického porodu není důvod rodičku omezovat. Nutné však je v pravidelných intervalech kontrolovat srdeční ozvy plodu.

2. Může žena v průběhu první doby porodní pít?

Ano.

3. Používá se v porodnici Kristellerova exprese plodu?

Tato metoda je kontraindikovaná. Použít se může tlak ruky na děložní fundus, což je alternativa, která v mnohých případech vede ke zdárnému porodu bez nutnosti použití vakuumextrakce nebo porodnických kleští. Vše po předchozím informování rodičky o dalších alternativách ukončení porodu.

4. Akceptuje porodnice porodní plán a individuální požadavky rodičky?

Samozřejmě, porodní plán je námi akceptován a snažíme se jím maximálně řídit. Během porodu však může dojít k situaci, která si vynutí alternativní řešení (například použití infuze s oxytocinem, použití léku na uvolnění děložního čípku). Pokud se nejedná o stav, který bezprostředně ohrožuje zdraví plodu, jsou všechny alternativní kroky prováděny s Vaším souhlasem. Pokud existuje reálné podezření na nitroděložní ohrožení plodu, mohou být provedeny kroky k rychlému ukončení těhotenství i bez Vašeho souhlasu. Vše s cílem o nejlepší výsledek porodu. Pokud se ve Vašem porodním plánu vyskytnou nebezpečné požadavky, jste o nich vždy dopředu informována. Při první návštěvě naší porodní ambulance obdržíte poučení o možném průběhu porodu, kde jsou možná rizika pečlivě vysvětlena. Během konzultace s lékařem máte vždy možnost jednotlivé body porodu důkladně probrat. V případě nejasností kontaktujte primáře oddělení na mailu a můžete si objednat individuální pohovor a prohlídku porodnice.

5. Podporuje porodnice bonding?

Pokud rodička projeví zájem o bonding, je jí vycházeno maximálně vstříc. Pokud má rodička zájem o dotepání pupečníku novorozence a až jeho následném přerušení, je toto přání také akceptováno. Nabízíme možnost dvouhodinového bondigu se současnou monitorací okysličení tkání plodu speciálním čidlem, které je uchyceno na prstu novorozence. Okysličení tkání se monitoruje z toho důvodu, protože je známo, že v časné poporodní fázi může dojít k poruchám adaptace novorozence na mimoděložní prostředí. O těchto případných poruchách nás čidlo včas informuje a jsme na ně schopni reagovat.

6. Je možné využít bonding u císařského řezu?

V případě neakutního císařského řezu, vycházíme v tomto přání vstříc.

7. V případě komplikací, může být otec či jiná doprovázející osoba přítomna u všech vyšetření a měření, doprovázet dítě všude a v případě indispozice matky přiložit dítě na své holé tělo?

Přítomnost otce či jiné doprovázející osoby je během porodu možná. Stejně tak, jako jejich přítomnost u neakutního ukončení těhotenství císařských řezem. V případně akutního ukončení těhotenství císařským řezem v celkové anestezii není doprovod na operační sál možný z důvodu nedostatku času na přípravu doprovodu. Po vybavení novorozence má partner či doprovod možnost jej doprovázet u všech vyšetření a v případě, že se jedná o fyziologického novorozence si jej může přiložit na hruď. V případě, že si adaptace novorozence vyžaduje lékařský zásah, není přiložení na hruď možné z důvodu zdržení lékařského zásahu.

8. Je v porodnici využíván systém rooming-in?

Samozřejmě, naše oddělení je certifikované jako Baby Friendly Hospital. Podmínkou této certifikace je rooming-in.

9. Poradí na oddělení šestinedělí sestry citlivě a ochotně sestry s kojením a všemi dalšími otázkami rodičky?

Ano, naším cílem je vycházet Vám maximálně vstříc. Chápeme Vaše obavy a starosti o novorozence. A víme, že se jedná o velice emočně vypjaté období Vašeho života. Naše sestry jsou připraveny na veškeré Vaše otázky citlivě reagovat a maximálně vyjdou vstříc Vašim požadavkům.

10. Jsou ženy a děti rušeny rituály nemocnice, odtrhávány od kojení apod.?

Vycházíme maximálně vstříc Vašemu dennímu rytmu. Během hospitalizace je však nutné provést vyšetření, která si vyžadují přítomnost specialistů (např.vyšetření kyčlí). Tito specialisté nejsou dostupní během celého dne a proto se tato vyšetření provádí v době jejich dostupnosti. Pokud kojíte při vizitě, není vyžadováno ukončení kojení.

11. Proč se provádí akutní císařský řez ?

Akutní císařský řez se provádí z důvodu bezprostředního ohrožení plodu nebo života rodičky. Někdy je nutné provést císařský řez v případě dále nepostupujícího spontánního porodu.

12. Provádí se nástřih hráze pouze z preventivních důvodů?

Nástřihu hráze se snažíme v maximální možné míře vyhnout. Pokud se nejedná o akutní ohrožení plodu, je nástřih proveden pouze s Vašim souhlasem, kdy budete informovaná o tom, proč je u Vás nástřih vhodný. Při podezření na akutní ohrožení plodu může být nástřih proveden i bez Vašeho souhlasu.

13. Provádí se uměle protržení plodových blan?

Ano, jedná se o metodu, která zkracuje porod a tím zabraňuje možným poporodním komplikacím ve smyslu poporodní nestažlivosti dělohy. V případě, že si protržení vaku blan nepřejete je Vaše přání akceptováno.

14. Jsou rodičky tlačeny k urychlování porodu?

Pokud neexistuje medicínská indikace tak ne.

15. Probíhá třetí fáze porodní samovolně, bez podání oxytocinu?

Podání oxytocinu zkracuje třetí fázi porodní a tím zabraňuje vyšším krevním ztrátám. V případě, že si podání oxytocinu nepřejete, je Vašemu přání vyhověno.

 

Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies pro zobrazení cíleného obsahu, reklamy a pro účely sledování návštěvnosti.     OK     Další informace