Oddělení laboratorní diagnostiky

Tělo je směsicí chemických látek, a když tyto jsou v nerovnováze vzniká nemoc ...

Theophrastus Paracelsus

O nás

Oddělení laboratorní diagnostiky vzniklo spojením dvou základních laboratorních oborů, klinické biochemie a laboratorní hematologie.

Hlavní činností celého oddělení je poskytování laboratorních výsledků klinikům, které jim napomáhají při stanovení diagnózy, posouzení zdravotního stavu pacienta a vedení účinné terapie.

Podstatnou částí oddělení je Krevní banka, která zajišťuje výdej transfuzních přípravků na klinická oddělení.

K dalším činnostem patří interpretace naměřených dat a poskytování konsiliárních služeb pro lůžková a ambulantní oddělení nemocnice. Důsledná kontrola a dodržování preanalytické fáze vyšetření (příprava nemocného, správný odběr, transport a uchovávání vzorků biologického materiálu), analytické fáze (racionální využívání instrumentace, vhodné a ověřené metody, které odpovídají platným normám a nejnovějším vědeckým znalostem) a postanalytické fáze (zpracování a přenos dat na klinická oddělení včetně jejich kontroly) je nedílnou součástí oddělení.

Biochemie

Úkolem oboru klinická biochemie je poskytování výsledků měření z různých tělních tekutin, především z krevního séra, dále z plazmy, moče, likvoru a výpotků. Důležitou součástí je poskytování ambulantní a konsiliární péče. V poslední době roste podíl klinické biochemie na screeningových programech vyhledávání závažných chorob či metabolických rizikových faktorů v populaci.

Na našem oddělení zahrnuje klinická biochemie: centrální laboratoř biochemie a imunochemie, dále laboratoř krevních plynů, laboratoř močové analýzy a laboratoř diabetologickou.

Hematologie

Obor hematologie zastupuje: laboratoř krevních obrazů a koagulací spolu s mikroskopickým zhodnocením krevního nátěru a imunohematologická laboratoř. Laboratoř imunohematologie, jejíž součástí je také krevní banka, zajišťuje v rámci kompletního předtransfuzního vyšetření (skupina AB0, RhD a nepravidelné antierytrocytární protilátky u příjemce, křížová zkouška) přípravu vhodných erytrocytárních transfuzních přípravků.

 

Oddělení laboratorní diagnostiky naší nemocnice poskytuje jako diagnostický komplement nepřetržité služby nejen nemocnici, ale i části spádové oblasti.

 

Personál OKB

 Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies pro zobrazení cíleného obsahu, reklamy a pro účely sledování návštěvnosti.     OK     Další informace