Oddělení klinické biochemie

Tělo je směsicí chemických látek, a když tyto jsou v nerovnováze vzniká nemoc ...

Theophrastus Paracelsus

O nás

Hlavní činností oboru klinické biochemie je poskytování laboratorních výsledků klinikům, které jim napomáhají při stanovení diagnózy, posouzení zdravotního stavu pacienta a vedení účinné terapie. K dalším činnostem patří interpretace naměřených dat a soustavné poskytování konsiliárních služeb pro lůžková a ambulantní oddělení nemocnice. Dále důsledná kontrola a dodržování preanalytické fáze vyšetření (příprava nemocného, správný odběr, transport a uchovávání vzorků biologického materiálu), analytické fáze (racionální využívání instrumentace, vhodné a ověřené metody, které odpovídají platným normám a nejnovějším vědeckým znalostem) a postanalytické fáze (zpracování a přenos dat na klinická oddělení včetně jejich kontroly). Nedílnou součástí oddělení je celkové řízení jakosti.

V poslední době roste podíl klinické biochemie na screeningových programech vyhledávání závažných chorob či metabolických rizikových faktorů v populaci.

Od roku 2006 se naše laboratoř rozšířila o hematologické pracoviště (vyšetření krevních obrazů a koagulací).

Oddělení klinické biochemie naší nemocnice poskytuje jako diagnostický komplement nepřetržité služby nejen nemocnici, ale i části spádové oblasti.

V současné době pracují na oddělení 3 vysokoškoláci, 3 bakaláři, 10 zdravotních laborantů a 1 pomocný zdravotnický personál.

Personál OKB

 

Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies pro zobrazení cíleného obsahu, reklamy a pro účely sledování návštěvnosti.     OK     Další informace