Prováděná vyšetření - Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace

Logo Moravskoslezský kraj
Organizace Nemocnice ve Frýdku-Místku je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
Příspěvková organizace

Oddělení nukleární medicíny

 Prováděná vyšetření

SPECT mozku:

 • posouzení perfuze různých mozkových struktur na řezech pomocí značeného liposolubilního radiofarmaka HM-PAO nebo jiného, z neurologických indikací (presenilní skleróza, infarkt mozkové kůry, trauma, a jiné)
 • bez přípravy, chlorigen práškový 200mg 30 minut předem
 • nutné podrobné neurologické parere

Perfuzní scintigrafie mozku:

 • posouzení průtoku arteriemi karotickými a a. cerebri mediae
 • bez přípravy, chlorigen práškový 200mg 30 minut předem

Scintigrafie skeletu:

 • tumorová diagnostika metastáz do skeletu u CA prsu, bronchu a prostaty
 • diagnostika fraktur malých kostí os navikulare, obratlů
 • průkaz rhabdomyolýzy
 • 3 fázová scintigrafie skeletu
 • scintigrafie skeletu pomocí značených leukocytů k diagnostice osteomyelitidy (nutná domluva s lékařem nukleární medicíny)
 • bez přípravy, chlorigen práškový 200mg 30 minut předem

Perfuzní scintigrafie plic:

 • embolizace do AP
 • předoper. vyšetření před lobectomií k posouzení funkce plíce
 • chronické bronchitidy
 • astmoidní bronchitidy

Scintigrafie štítné žlázy:

 • diagnostika morfologická
 • 8 týdnů předem nesmí užívat hormony št. žl. a léky obsahující jód, jinak bez omezení

Statická scintigrafie ledvin:

 • slouží k průkazu ložiskových změn v parenchymu ledvin a k posouzení relativní funkce ledvin
 • bez přípravy, během vyšetření půl litru tekutin

Dynamická scintigrafie ledvin:

 • posouzení funkce ledvin tzn. levá/pravá, stavu horních vývodných močových cest (kvantitativně i kvalitativně)
 • MAG3 k průkazu pyelonefritických změn na proximálním tubulu a DTPA k diagnostice renovaskulární hypertenze
 • příprava není nutná

Scintigrafie jater a sleziny:

 • ložiskové postižení, cirhóza, splenomegalie, hypersplenismus
 • bez přípravy

Splenoportografie:

 • průkaz vnitřních a povrchových varixů při portální hypertenzi
 • pacienta po vyšetření doporučujeme sledovat 24 hodin, pro nutnost aplikace radioaktivní látky do sleziny
 • bez přípravy

Cholescintigrafie:

 • k posouzení dynamiky žlučových cest, nekontrastní lithiáza
 • cholangitidy
 • funkce d. cysticus a žlučníku včetně evakuační rychlosti
 • 12 hodin před vyšetřením nejíst, nepít, nekouřit

Krvácení do GIT:

 • lokalizace zdroje krvácení za užití Tc značených erytrocytů, nebo Tc značeným koloidem (metoda je málo validní, pacient musí ztrácet alespoň 3 ml krve za minutu v době vyšetření)

Meckelův divertikl:

 • průkaz ektopické žaludeční sliznice většinou u dětí
 • 12 hodin před vyšetřením nejíst, v 6-ti hodinových intervalech 3 krát podat Cimetidin

Flebografie:

 • slouží k průkazu hluboké trombózy vena poplitea, femoralis, ilica cava caudalis. Je ji možno kombinovat s plicní perfuzí.
 • vyjímku tvoří venosní syst. berce, který je pro anatomickou variabilitu nehodnotitelný
 • bez přípravy

Kardiologická diagnostika:

 • RKG - průkaz shuntu levopravého

Ventrikulografie:

 • hodnocení motility a výkonnosti stěn LK, průkaz akinézy, dyskinézy nebo aneurysmatu
 • vyšetření není proveditelné při fibrilaci síní

Scinti. myokardu:

 • hodnocení perfuze myokardu, viability stěn po i.m. Vyšetření je nyní kompletní, tzn. kombinuje hodnocení perfuze, motility a ztlušťování stěn levé komory
 • provádí se buď thaliumchloridem nebo pomocí kationtů ve sloučenině MIBI
 • lačný 12 hodin před vyšetřením, vynechat ranní léky
 • podmínkou je ergometrické vyšetření
 • klidová, zátěžová, farmakologická zátěž

Mammoscintigrafie:

 • metoda odlišení maligních a beginních lézí při nejasném UZ či mammografickém nálezu
 • vyšetření není určené pro screeningové účely, ale jako doplnění vyšetřovacích metod (indikace vyšetření specialistou)
 • metodika je neinvazivní, provádí se za pomocí Tc-MIBI
 • bez nutnosti přípravy

Scintigrafie sentinelové uzliny:

Aktuality

Ušili sluníčka pro děti

Náhled

Klienti Denního centra Maják přišli v pátek 12. února na svou každoroční pravidelnou návštěvu za nemocnými dětmi na dětské oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku.

Vyšetření močové inkontinence je nyní dostupné pacientkám i v naší nemocnici

Náhled

Přístroj na diagnostiku poruch močového měchýře a močové trubice zakoupila Nemocnice ve Frýdku-Místku koncem loňského roku. Během dvou měsíců na něm lékaři urologického a gynekologicko-porodního oddělení provedli desítky vyšetření týkajících se močové inkontinence u žen.

Starší zprávy

Nepřehlédněte

Doporučené odkazy

Anketa

 
Gastrocentrum Beskydské oční centrum
Ambulance sportovního lékařství

Kardiovaskulární program

Rehabilitace Odvykání kouření

Moravskoslezský kraj

Ministerstvo zdravotnictví České republiky

Asociace českých a moravských nemocnic

Asociace nemocnic České republiky

Klasické masáže POMAD
Ženská inkontinence

Chodíte pravidelně na odběr krve?

Ano, chodím pravidelně

91

39%

 

Jednou do roka

26

12%

 

Zatím jsem byl(a) jen jednou

25

12%

 

Zatím jsem nebyl(a)

46

21%

 

Bojím se odběru krve

35

16%

 

Počet hlasů: 4672

 

Motto nemocnice: Člověk je zrozen k vzájemné pomoci. L. A. Seneca

 Baby Friendly Hospital    Nemocnice 21. století     Akreditováno SAK    V naší nemocnici mají praktickou výuku a odbornou praxi žáci Střední zdravotnické školy, Frýdek-Místek, p. o.

Partneři nemocnice