Oddělení nukleární medicíny

 Prováděná vyšetření

SPECT mozku:

 • posouzení perfuze různých mozkových struktur na řezech pomocí značeného liposolubilního radiofarmaka HM-PAO nebo jiného, z neurologických indikací (presenilní skleróza, infarkt mozkové kůry, trauma, a jiné)
 • bez přípravy, chlorigen práškový 200mg 30 minut předem
 • nutné podrobné neurologické parere

Perfuzní scintigrafie mozku:

 • posouzení průtoku arteriemi karotickými a a. cerebri mediae
 • bez přípravy, chlorigen práškový 200mg 30 minut předem

Scintigrafie skeletu:

 • tumorová diagnostika metastáz do skeletu u CA prsu, bronchu a prostaty
 • diagnostika fraktur malých kostí os navikulare, obratlů
 • průkaz rhabdomyolýzy
 • 3 fázová scintigrafie skeletu
 • scintigrafie skeletu pomocí značených leukocytů k diagnostice osteomyelitidy (nutná domluva s lékařem nukleární medicíny)
 • bez přípravy, chlorigen práškový 200mg 30 minut předem

Perfuzní scintigrafie plic:

 • embolizace do AP
 • předoper. vyšetření před lobectomií k posouzení funkce plíce
 • chronické bronchitidy
 • astmoidní bronchitidy

Scintigrafie štítné žlázy:

 • diagnostika morfologická
 • 8 týdnů předem nesmí užívat hormony št. žl. a léky obsahující jód, jinak bez omezení

Statická scintigrafie ledvin:

 • slouží k průkazu ložiskových změn v parenchymu ledvin a k posouzení relativní funkce ledvin
 • bez přípravy, během vyšetření půl litru tekutin

Dynamická scintigrafie ledvin:

 • posouzení funkce ledvin tzn. levá/pravá, stavu horních vývodných močových cest (kvantitativně i kvalitativně)
 • MAG3 k průkazu pyelonefritických změn na proximálním tubulu a DTPA k diagnostice renovaskulární hypertenze
 • příprava není nutná

Scintigrafie jater a sleziny:

 • ložiskové postižení, cirhóza, splenomegalie, hypersplenismus
 • bez přípravy

Splenoportografie:

 • průkaz vnitřních a povrchových varixů při portální hypertenzi
 • pacienta po vyšetření doporučujeme sledovat 24 hodin, pro nutnost aplikace radioaktivní látky do sleziny
 • bez přípravy

Cholescintigrafie:

 • k posouzení dynamiky žlučových cest, nekontrastní lithiáza
 • cholangitidy
 • funkce d. cysticus a žlučníku včetně evakuační rychlosti
 • 12 hodin před vyšetřením nejíst, nepít, nekouřit

Krvácení do GIT:

 • lokalizace zdroje krvácení za užití Tc značených erytrocytů, nebo Tc značeným koloidem (metoda je málo validní, pacient musí ztrácet alespoň 3 ml krve za minutu v době vyšetření)

Meckelův divertikl:

 • průkaz ektopické žaludeční sliznice většinou u dětí
 • 12 hodin před vyšetřením nejíst, v 6-ti hodinových intervalech 3 krát podat Cimetidin

Flebografie:

 • slouží k průkazu hluboké trombózy vena poplitea, femoralis, ilica cava caudalis. Je ji možno kombinovat s plicní perfuzí.
 • vyjímku tvoří venosní syst. berce, který je pro anatomickou variabilitu nehodnotitelný
 • bez přípravy

Kardiologická diagnostika:

 • RKG - průkaz shuntu levopravého

Ventrikulografie:

 • hodnocení motility a výkonnosti stěn LK, průkaz akinézy, dyskinézy nebo aneurysmatu
 • vyšetření není proveditelné při fibrilaci síní

Scinti. myokardu:

 • hodnocení perfuze myokardu, viability stěn po i.m. Vyšetření je nyní kompletní, tzn. kombinuje hodnocení perfuze, motility a ztlušťování stěn levé komory
 • provádí se buď thaliumchloridem nebo pomocí kationtů ve sloučenině MIBI
 • lačný 12 hodin před vyšetřením, vynechat ranní léky
 • podmínkou je ergometrické vyšetření
 • klidová, zátěžová, farmakologická zátěž

Mammoscintigrafie:

 • metoda odlišení maligních a beginních lézí při nejasném UZ či mammografickém nálezu
 • vyšetření není určené pro screeningové účely, ale jako doplnění vyšetřovacích metod (indikace vyšetření specialistou)
 • metodika je neinvazivní, provádí se za pomocí Tc-MIBI
 • bez nutnosti přípravy

Scintigrafie sentinelové uzliny:

Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies pro zobrazení cíleného obsahu, reklamy a pro účely sledování návštěvnosti.     OK     Další informace