Prováděná vyšetření - Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace

PL
Logo Moravskoslezský kraj
Organizace Nemocnice ve Frýdku-Místku je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Oddělení nukleární medicíny

 Prováděná vyšetření

SPECT mozku:

 • posouzení perfuze různých mozkových struktur na řezech pomocí značeného liposolubilního radiofarmaka HM-PAO nebo jiného, z neurologických indikací (presenilní skleróza, infarkt mozkové kůry, trauma, a jiné)
 • bez přípravy, chlorigen práškový 200mg 30 minut předem
 • nutné podrobné neurologické parere

Perfuzní scintigrafie mozku:

 • posouzení průtoku arteriemi karotickými a a. cerebri mediae
 • bez přípravy, chlorigen práškový 200mg 30 minut předem

Scintigrafie skeletu:

 • tumorová diagnostika metastáz do skeletu u CA prsu, bronchu a prostaty
 • diagnostika fraktur malých kostí os navikulare, obratlů
 • průkaz rhabdomyolýzy
 • 3 fázová scintigrafie skeletu
 • scintigrafie skeletu pomocí značených leukocytů k diagnostice osteomyelitidy (nutná domluva s lékařem nukleární medicíny)
 • bez přípravy, chlorigen práškový 200mg 30 minut předem

Perfuzní scintigrafie plic:

 • embolizace do AP
 • předoper. vyšetření před lobectomií k posouzení funkce plíce
 • chronické bronchitidy
 • astmoidní bronchitidy

Scintigrafie štítné žlázy:

 • diagnostika morfologická
 • 8 týdnů předem nesmí užívat hormony št. žl. a léky obsahující jód, jinak bez omezení

Statická scintigrafie ledvin:

 • slouží k průkazu ložiskových změn v parenchymu ledvin a k posouzení relativní funkce ledvin
 • bez přípravy, během vyšetření půl litru tekutin

Dynamická scintigrafie ledvin:

 • posouzení funkce ledvin tzn. levá/pravá, stavu horních vývodných močových cest (kvantitativně i kvalitativně)
 • MAG3 k průkazu pyelonefritických změn na proximálním tubulu a DTPA k diagnostice renovaskulární hypertenze
 • příprava není nutná

Scintigrafie jater a sleziny:

 • ložiskové postižení, cirhóza, splenomegalie, hypersplenismus
 • bez přípravy

Splenoportografie:

 • průkaz vnitřních a povrchových varixů při portální hypertenzi
 • pacienta po vyšetření doporučujeme sledovat 24 hodin, pro nutnost aplikace radioaktivní látky do sleziny
 • bez přípravy

Cholescintigrafie:

 • k posouzení dynamiky žlučových cest, nekontrastní lithiáza
 • cholangitidy
 • funkce d. cysticus a žlučníku včetně evakuační rychlosti
 • 12 hodin před vyšetřením nejíst, nepít, nekouřit

Krvácení do GIT:

 • lokalizace zdroje krvácení za užití Tc značených erytrocytů, nebo Tc značeným koloidem (metoda je málo validní, pacient musí ztrácet alespoň 3 ml krve za minutu v době vyšetření)

Meckelův divertikl:

 • průkaz ektopické žaludeční sliznice většinou u dětí
 • 12 hodin před vyšetřením nejíst, v 6-ti hodinových intervalech 3 krát podat Cimetidin

Flebografie:

 • slouží k průkazu hluboké trombózy vena poplitea, femoralis, ilica cava caudalis. Je ji možno kombinovat s plicní perfuzí.
 • vyjímku tvoří venosní syst. berce, který je pro anatomickou variabilitu nehodnotitelný
 • bez přípravy

Kardiologická diagnostika:

 • RKG - průkaz shuntu levopravého

Ventrikulografie:

 • hodnocení motility a výkonnosti stěn LK, průkaz akinézy, dyskinézy nebo aneurysmatu
 • vyšetření není proveditelné při fibrilaci síní

Scinti. myokardu:

 • hodnocení perfuze myokardu, viability stěn po i.m. Vyšetření je nyní kompletní, tzn. kombinuje hodnocení perfuze, motility a ztlušťování stěn levé komory
 • provádí se buď thaliumchloridem nebo pomocí kationtů ve sloučenině MIBI
 • lačný 12 hodin před vyšetřením, vynechat ranní léky
 • podmínkou je ergometrické vyšetření
 • klidová, zátěžová, farmakologická zátěž

Mammoscintigrafie:

 • metoda odlišení maligních a beginních lézí při nejasném UZ či mammografickém nálezu
 • vyšetření není určené pro screeningové účely, ale jako doplnění vyšetřovacích metod (indikace vyšetření specialistou)
 • metodika je neinvazivní, provádí se za pomocí Tc-MIBI
 • bez nutnosti přípravy

Scintigrafie sentinelové uzliny:

Aktuality

Nemocnice vydala příručku pro pacienty

Náhled

Pacienti přicházejíci k plánované hospitalizaci do frýdecko-místecké nemocnice nyní před nástupem dostanou novou příručku pro pacienty, ve které jsou shrnuty všechny podstatné informace pro pobyt v nemocnici.

Oznámení

Náhled

Gynekologicko-porodní oddělení nemocnice patří mezi ta zdravotnická zařízení, která mají oprávnění předepsat tzv. potratovou pilulku.

Starší zprávy

Nepřehlédněte

Doporučené odkazy

Anketa

 
Gastrocentrum   Beskydské oční centrum
 
Podbeskydská úrazovka  

Kardioprogram

 
Denní lázně   Odvykání kouření

Moravskoslezský kraj

Ministerstvo zdravotnictví České republiky

Asociace českých a moravských nemocnic

Asociace nemocnic České republiky

Klasické masáže POMAD
ESF

Chodíte pravidelně na odběr krve?

Ano, chodím pravidelně

88

38%

 

Jednou do roka

26

12%

 

Zatím jsem byl(a) jen jednou

25

12%

 

Zatím jsem nebyl(a)

48

22%

 

Bojím se odběru krve

35

16%

 

Počet hlasů: 2981

 

Motto nemocnice: Člověk je zrozen k vzájemné pomoci. L. A. Seneca

 Baby Fiendly Hospital