Aktuality

Účast v projektu Erasmus+ SHAKER

Ve středu 21. září se naše nemocnice zapojila do projektu Erasmus+ Podpora atraktivity zdravotnických a sociálních profesí v regionech (SHAKER)“.

Cílem tohoto projektu je především výměna zkušeností a sdílení praxe v rámci partnerských regionů ve Francii, Polsku, České Republice a Nizozemí, a to jak na úrovni regionální ( kde se předpokládá zapojení úředníků a osob, v jejichž kompetenci je rozhodování o nástrojích pro propagaci

a zatraktivnění oborů vzdělání a rovněž samotných profesí), tak na úrovni škol (kde se předpokládá zapojení osob z vedení škol a osob řešících kariérové poradenství a profesní směřování žáků, budoucích absolventů).

 

Projekt byl zaměřen na nábor a přilákání potenciálních žáků do vzdělávání v ošetřovatelských oborech, udržení a zvýšení motivace pracovníků, případně i budoucích absolventů pro tyto profese

a udržení absolventů v ošetřovatelských profesích, ve kterých byli vzděláni.

 

Náplní projektu byla mimo jiné i návštěva Nemocnice ve Frýdku-Místku. Mezinárodní delegaci byla  nemocnice představena úvodní prezentací, doplněnou o komentovanou prohlídkou nemocničních pracovišť. Celá prohlídka byla navíc obohacena konverzací se zaměstnanci navštívených zdravotních oddělení a srovnáním zdravotnictví v zemích zapojených do projektu Erasmus+ SHAKER.

 

Za účast v tomto projektu se nám dostalo velice pěkné zpětné vazby, za kterou děkujeme.

 

Vážený pane řediteli, vážená paní náměstkyně,

 

ráda bych Vám jménem odboru zdravotnictví poděkovala za Vaše zapojení v projektu Erasmus+ „Supporting attractiveness of health and social care professions in regions (SHAKER)". Zahraniční partneři byli nadšeni z prohlídky nemocnice a mile překvapeni, že jste je pustili podívat se i na místa, kam se běžný občan nedostane. Sestřičky a pan doktor k prezentaci a prohlídce přistupovali profesionálně a Vaši nemocnici velmi dobře reprezentovali. Děkujeme za vřelé přivítání, perfektní organizaci a ochotu sdílet informace na mezinárodní úrovni.

 

S podzravem

 

Ing. Tereza Halfarová

Krajský úřad Moravskoslezského kraje

 

 

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 

 

 

Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies pro zobrazení cíleného obsahu, reklamy a pro účely sledování návštěvnosti.     OK     Další informace