Interní oddělení

Centrum biologické léčby nespecifických střevních zánětů

 

Telefon na infuzní stacionář: 604 247 803

(Budova O, suterén, vchod O2)

 

Telefon do gastroenterologické ambulance: 558 415 368

(Budova F)

 

 

Centrum biologické léčbyCentrum biologické léčby

Informace o biologické léčbě

Biologická léčba zahrnuje přípravky, které stimulují imunitní systém k boji proti nemoci, nebo přímo potlačují nemoc podobným způsobem jako vlastní imunitní systém. Jde o skupinu léků používaných v některých oborech medicíny, používá se také u vybraných pacientů s nespecifickými střevními záněty, většinou v situacích, kdy jiná léčba není účinná, nelze ji podávat nebo při těžkém průběhu zánětu. Vhodnost biologické léčby musí posoudit lékař z centra pro aplikaci biologické léčby.

V současnosti je k léčbě nespecifických střevních zánětů k dispozici několik typů biologické léčby. Ve většině případů se používá infliximab (Remicade), adalimumab (Humira), golimumab (Simponi), vedolizumab (Entyvio), ustekinumab (Stelara) nebo tzv. malé molekuly, které v současnosti představuje tofacitinib (Xaljanz). K dispozici jsou kromě originálních léčiv také biosimilární přípravky. Biosimilární preparáty jsou biologické látky podobné originálním biologikům, jejichž biologické vlastnosti nevykazují klinicky významné odlišnosti od produktů originálních. V současné době je k dispozici biosimilární infliximab (Remsima, Inflectra, Flixabi, Zessly) a adalimumab (Hulio, Idacio, Hyrimoz, Imraldi).

Léčba se skládá z tzv. počáteční indukční fáze, kdy je lék podáván častěji nebo ve vyšší dávce, na konci této fáze se zhodnotí účinnost a případné nežádoucí účinky. Pokud lék u pacienta účinkuje, následuje pokračovací fáze, kdy je lék dlouhodobě pravidelně podáván.

Infliximab je podáván v nitrožilní infuzi v týdnu 0,2,6 a následně po 8 týdnech. Adalimumab je podáván podkožně v týdnu 0,2 a poté každé 2 týdny. Golimumab je podáván podkožně v týdnu 0,2 a každé 4 týdny. Vedolizumab je standardně podáván v nitrožilní infuzi v týdnu 0,2,6 a následně po 8 týdnech. Ustekinumab je podáván v úvodu v nitrožilní infuzi a poté v podkožních injekcích každých 8 týdnů. Tofacitinib se užívá perorálně v tabletách.

Při neúčinnosti léčby, která může být primární (lék vůbec nezačne účinkovat) nebo sekundární (nejprve lék účinkuje, nemoc se dostane do klidového stádia, ale během času léčba selže), se dle mechanismu selhání buď přechází na jiný léčebný preparát, nebo se navyšuje dávka či zkracuje interval podání léku. V rozhodování o další léčebné strategii nám pomáhá vyšetření hladiny biologika v séru a hladina protilátek proti biologikům.

Komplikace léčby nejsou časté, nejčastěji jde o lokální reakce v místě vpichu u přípravků podávaných podkožně a dále o nezávažné alergické reakce, velmi vzácně může nastat závažná alergická reakce vyžadující intenzivní péči. Alergické reakce mohou být buď časné (většinou v prvních minutách infuze) nebo pozdní (až několik dní po infuzi). Biologická léčba může zvýšit riziko některých infekcí, kožních nebo hematologických nádorových onemocnění i autoimunitních chorob, dále některé typy biologické léčby mohou zhoršit průběh chronického srdečního selhání nebo demyelinizačního onemocnění. Možné jsou i kožní nebo kloubní nežádoucí účinky.

Provedení podrobných vyšetření před zahájením léčby a pravidelné sledování pacientů během léčby tato rizika snižuje a dokáže je včas odhalit a léčit. Před zahájením léčby se lékař důkladně obeznámí s pacientovou anamnézou a každý pacient se standardně vyšetřuje stran přítomnosti latentních, tzn. „spících" infekčních onemocnění, zejména jde o chronickou hepatitidu B a tuberkulózu.

Podávání léčby se v naprosté většině případů odehrává v ambulantním režimu. Před zahájením léčby je každý pacient důsledně vyšetřen, léčbu a typ přípravku indikuje lékař z centra biologické léčby.

U pacientů na biologické léčbě je vhodné očkování proti pneumokokovi, hepatitidě B, pokud již nebylo, a každoroční očkování proti chřipce. Podání neživých vakcín je bezpečné živé očkovací látky jsou kontraindikovány. Je vhodná důsledná ochrana před slunečním zářením a používání krémů s vysokým ochranným faktorem.

 

Doporučené webové odkazy pro pacienty

 

 

 

V naší nemocnici je nově dostupná biologická terapie pro nemocné se střevními záněty

16. prosince 2015, 15.24 | Od prosince započala v Beskydském gastrocentru interního oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku aplikace biologické léčby u nemocných s idiopatickými střevními záněty (ulcerózní kolitida, Crohnova choroba).

 

 

 

Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies pro zobrazení cíleného obsahu, reklamy a pro účely sledování návštěvnosti.     OK     Další informace