Interní oddělení

Kardiovaskulární program (blok D 4.patro)

 

Péče o pacienty s kardiovaskulárním onemocněním má v naší nemocnici dlouholetou tradici. Disponujeme velkým počtem erudovaných lékařů a ve spolupráci s oddělením radiodiagnostiky, nukleární medicíny a chirurgie jsme schopni poskytnout pacientům s onemocněním srdce a cév komplexní diagnostiku i léčbu. V případě potřeby úzce spolupracujeme s okolními kardiocentry.

Naše pacienty sledují atestovaní lékaři ve specializovaných ambulancích.

 

 

Logo kardioprogramu

Kontakt na kardiorecepci: 

 

Strnadel Jiří

Telefon: 558 415 355, mobil: 739 542 976

 

Lékaři kardioprogramu:

  • MUDr. Mrózek Vladimír

 

Struktura kardiovaskulárního programu

Kardiostimulační program

telefon: 558 415 353

sestra: Bc.Hanzlová Lucie

 

Zajišťuje komplexní neinvazivní i invazivní diagnostiku a léčbu pacientům s poruchami srdečního rytmu a poruchami vědomí nejasné příčiny. Dle potřeby spolupracujeme s arytmologickými odděleními okolních komplexních kardiocenter.

 

Implantace kardiostimulátorů se zde provádí od roku 1994, tehdy pod vedením primáře MUDr.Mrózka. V současnosti je tato péče zajištěna dvěmi lékaři s funkční licencí (MUDr.Gistinger, MUDr.Zeman), týmem erudovaných zdravotních sester a specializovaným technikem Ing.Kubinou. Ročně se provádí cca 150 implantací a ve specializované ambulanci jsme schopni kontrolovat a dlouhodobě sledovat všechny typy implantovaných kardiostimulátorů a defibrilátorů.  

 

Funkční vyšetřovna

telefon: 558 415 353

sestra: Bc.Hanzlová Lucie

 

Zde provádíme nejrůznější vyšetření a kontroly požadované z interních, kardiologických a cévních ambulancí, ale i z ambulancí praktických lékařů.

1. Zátěžové testy na bicyklovém ergometru a běhátku. Spiroergometrie, klaudikační testy (1000/rok)

2. Holterovské EKG monitorace s délkou sledování 1-7 dnů, Epizodní záznamníky (800/rok)

3. Ambulantní monitorování krevního tlaku (150/rok)

4. Test na nakloněné rovině (HUT test - 40/rok)

5. Kontroly implantovaných kardiostimulátorů, automatických defbrilátorů a dlouhodobých implantabilních EKG monitorů (1200/rok).  

 

 

Ultrazvuková diagnostika

telefon:  558 415 364, 558 415 377

sestra: Janšová Blanka

 

Provádíme komplexní ultrazvukovou diagnostiku srdce a cév včetně zátěžové, jícnové a kontrastní echokardiografie i vyšetření ledvinných tepen a AV shuntů. Provádíme zde i digitální fotopletysmografické vyšetření žil dolních končetin k posouzení žilní nedostatečnosti a měření kotníkových tlaků. V současnosti, vzhledem k narůstajícím požadavkům na počty vyšetření, zajišťuje diagnostiku řada erudovaných lékařů (Dr.Kološová, Dr.Gistinger, Dr.Pavlas, Dr.Talafa, Dr.Mrózek, Dr.Zeman, Dr.Pohludková, Dr.Papugová, Dr.Hluchníková, Dr.Mališová, Dr.Baĺa). Ročně provádíme vice než 8000 vyšetření na nejmodernějších ultrazvukových přístrojích.

 

 

Rehabilitační program

telefon: 558 415 353

sestra: Bc.Hanzlová Lucie

 

Od roku 2004 indikujeme naše pacienty  k specializovaným rehabilitačním programům. Tyto probíhají ve spolupráci s oddělením rehabilitace a jsou určeny pro pacienty s onemocněním srdce (ischemická choroba srdeční, srdeční selhání), pro pacienty s ischemickou chorobou cév dolních končetin, ale i pro nemocné jedince v rámci přípravy na velký chirurgický výkon (prehabilitace).

 

 

Rehabilitační program

 

 

Ambulance srdečního selhání

telefon: 558 415 372, 558 415 355

sestra: Zemanová Lenka

 

Je v provozu od roku 2009, je vedena specializovanu sestrou a je zaměřená na pacienty s těžkými formami srdečního selhání, kteří  vyžadují opakovanou edukaci a častější kontroly. Provoz je každé ponděli v dopoledních hodinách a je možné zde podávat účinnější léky i nitrožilně (diuretika, železo)  a komplexně dořešovat složité případy.

 

 

Poradna pro trombózu

telefon: 558 415 372, 558 415 355

sestra: Obořilová Simona

(Dr.Baľa, Dr.Kološová, Dr.Pavlas)

 

Poskytuje poradenství a sledování pacientů v riziku trombembolických komplikací a péči o pacienty po proběhlé plicní emboli a žilní trombóze s podezřením na  dědičnou dispozicí (trombofilní stav).

 

 

Poradna pro rezistentní hypertenzi

telefon: 558 415 353

sestra: Bc.Hanzlová Lucie

 

Slouží k vyšetření nemocných s těžkými formami arteriální hypertenze, kteří jsou nedobře kompenzováni I přes nastavenou základní medikaci (trojkombinace léků z nichž jeden patří do skupiny diuretika). Během několika schůzek se snažíme najít vzácnou a léčitelnou příčinu vysokého krevního tlaku, která může být způsobena hormonální poruchou funkce nadledvin, nebo onemocněním ledvinných cév. Pokud se tato příčina najde a vyléčí, dojde k významnému snížení krevního tlaku.

 

Ambulance bolesti na hrudi

telefon: 558 415 353

sestra: Bc.Hanzlová Lucie

 

Slouží k dořešení příčiny opakovaných bolestí na hrudi u pacientů, kteří vstupně prošli vyšetřením na urgentním přijmu nemocnice nebo byli krátce hospitalizovaní na interním oddělení a po vyloučení akutního infarktu myokardu jsou následně dořešováni ambulantně. V této ambulanci pak specializovaný lékař hodnotí výsledky všech doposud provedených vyšetření a doporučuje léčbu.

 

V této ambulanci využíváme spolupráce s oddělením nukleární medicíny kde se provádí perfuzní scintigrafie myokardu a oddělení radiodiagnostiky kde provádíme CT koronární angiografii. K úplnému výčtu námi využívaných vyšetření patří i zátěžová echokardiografie, kterou provádíme s farmakologickou zátěží nebo na polohovém ergometru. 

 

 

Sportovní ambulance

Strnadel Jiří

Telefon: 558 415 355, mobil: 739 542 976

 

V tomto programu se tým erudovaných atestovaných sportovních lékařů a sester zabývá vyšetřováním vrcholových, výkonostních i rekreačních sportovců s cílem identifikovat jedince v riziku zdravotního poškození při provozování určitého sportu. A následně pak doporučením minimalizujícím tato rizika. Naše sportovní centrum má nadregionální charakter a spolupracuje s centrem sportovní kardiologie,  rehabilitační i ortopedickou ambulancí.

http://sport.nemfm.cz/

 

 

Kardiologická ambulance I

telefon: 558 415 362, 558 415 355

sestra: Baierová Mária

(Dr.Gistinger, Dr.Mališová, Dr.Hluchníková, Dr.Kološová, Dr.Baľa)

 

 

Kardiologická ambulance II

telefon: 558 415 372, 558 415 355

sestra: Obořilová Simona

(Dr.Pavlas, Dr.Talafa, Dr.Zeman, Dr.Pohludková, Dr.Papugová)

 

Provádíme zde dlouhodobé sledování pacientů se závažnějšími formami kardiovaskulárních onemocnění nebo došetřování pacientů s potížemi s podezřením na závažné onemocnění srdce (dušnost, bolest na hrudi, bušení srce, poruchy vědomí). Nejčastěji se jedná  o pacienty po infarktu myokardu, se srdečním selháním s kardiomyopatiemi (vrozená oemocnění srdce), arytmiemi (poruchami srdečního rytmu), významnějšími chlopenními vadami. Pacienti po kardiochirurgických výkonech nebo jiných intervencích na srdečních chlopních a cévách.  Více než 6000 vyšetření za rok.

 

 

Angiologická ambulance

telefon: 558 415 372, 558 415 355

sestra: Obořilová Simona

(Dr.Kološová, Dr.Baľa, Dr.Pavlas)

 

Dlouhodobé sledování pacientů se závažnějšími formami onemocnění tepenného, žilního nebo lymfatického systému. Diagnostika pacientů s potížemi podezřelými z cévního postižení (bolesti či otoky dolních končetin, defekty,..).   Více než 400 vyšetření ročně.

 

Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies pro zobrazení cíleného obsahu, reklamy a pro účely sledování návštěvnosti.     OK     Další informace