Neurologické oddělení

O nás

Neurologie je medicínským oborem zabývajícím se diagnostikou a léčbou nemocí mozku, míchy, periferního nervového systému i kosterního svalstva. 

 

Našimi klienty jsou nejčastěji pacienti s těmito chorobami:

 

 • cévní onemocnění mozku – mozkové příhody
 • záchvatové stavy – nejčastěji epilepsie
 • demyelinizační onemocnění – roztroušená skleroza
 • poruchy hybnosti – Parkinsonova choroba a příbuzná onemocnění
 • infekce nervového systému
 • postižení periferního nervového systému – polyneuropatie, poškození jednotlivých nervů
 • bolesti hlavy 
 • závrativé stavy
 • poruchy paměti
 • akutní a chronické bolestivé stavy, nejčastěji související s postižením páteře

 

Jsme součástí nemocničního týmu a proto klademe důraz na mezioborovou spolupráci:

 

 • Konziliárně se podílíme na diagnostické péči o kriticky nemocné hospitalizované na ARO či JIP
 • Spolupracujeme při řešení akutních neurologických ale i psychiatrických komplikací u pacientů hospitalizovaných na jiných odděleních, nejčastěji na interním
 • Ve spolupráci s traumatology řešíme úrazy nervového systému
 • Podílíme se na provozu spánkové laboratoře, která je součástí plicního oddělení
 • Konziliární péče o dětské neurologické pacienty je zajištěna i dětskou neuroložkou

 

Snažíme se o aplikaci psychosomatického přístupu v péči o chronicky nemocné pacienty. 

 

Na poli diagnostiky využíváme vše, co nabízí naše nemocnice. Nejužší je spolupráce s radiodiagnostickým oddělením (MR, CT, RTG, USG) a to nejen u zobrazovacích vyšetření, ale i při léčení bolestivých stavů (indikace opichů nervových kořenů pod kontrolou CT). 

 

Rozvíjíme spolupráci s ostatními neurologickými odděleními v regionu (Nemocnice Třinec, Městská nemocnice Ostrava, Nemocnice Agel Nový Jičín a Ostrava-Vítkovice). Úzce kooperujeme s Fakultní nemocnicí Ostrava – neurologickou a neurochirurgickou klinikou.

 

Lůžková část oddělení se nachází na 2. podlaží hlavní nemocniční budovy, je přístupné pro pacienty i jejich návštěvy vchodem B. Disponuje 24 lůžky na 12 pokojích a je součástí neoperačního lůžkového fondu nemocnice. Pacienti hospitalizováni pro poruchu hybnosti absolvují pravidelné rehabilitace vedené fyzioterapeuty se zkušeností v neurorehabilitaci. U pacientů s poruchou řeči, výslovnosti, ale i polykání je zajištěna logopedická péče. 

Telefonní kontakt na neurologické oddělení: 558 415 460

 

Ambulantní část oddělení byla v roce 2020 zdařile rekonstruována. Je situována rovněž ve 2. podlaží, naproti lůžkovému oddělení. Zahrnuje dvě vyšetřovny a konzultační místnost, laboratoře pro EMG, EEG a neurosonologii. V ambulanci se provádí plánovaná vyšetření klinická i laboratorní, její součástí je protizáchvatová poradna vedena MUDr. V. Chalupovou a nově i psychosomatická ambulance MUDr. K. Kultanové. 

Součástí neurologické ambulance je i stacionář infuzní léčby, který se nachází v prvním podzemním podlaží budovy O (vedle parkoviště u vjezdu B, naproti hlavní budovy).

Telefonní kontakt a ordinační hodiny:

 

 

 

Laboratoře:

 

 • EMG -  elektromyografie.    
  • Slouží k elektrodiagnostice onemocnění periferních nervů, nervových pletení a svalů. 
  • Od roku 2020 vybavena novým přístrojem TruTrace EMG firmy Deymed

 

 • EP -  evokované potenciály
  • Speciální vyšetření zkoumající odpovědí nervové tkáně na přesně stanovený podnět. Nejčastěji se využívá o podezření na roztroušenou sklerozu, postižení zrakového či sluchového nervu  nebo poškození míchy. 
  • Od roku 2020 používáme nový přístroj TruTrace EMG s magnetostimulátorem Duo MAG MP firmy Deymed
   • MEP (motorické evokované potenciály)
   • SEP (somatosenzorické evokované potenciály)
   • VEP (zrakové evokované potenciály)
   • BAEP (kmenové sluchové evokované potenciály)

 

 • EEG – elektroencefalografie
  • vyšetření elektrických projevů mozkové aktivity, je pomocné v diagnostice epilepsie ale i jiných záchvatových stavů a onemocnění s poruchou vědomí
  • Přístroj: TruScan od firmy Deymed

 

 

 • Neurosonologie
  • Vyšetření krčních tepen přivádějících krev do mozku. Vždy se provádí i transkraniální zobrazení, čili vyšetření hlavních mozkových tepen. Využívá se nejvíce u pacientů s cévními onemocněními mozku
  • Laboratoř je sdílená s lékaři interního oddělení
  • Od roku 2020 vybavena kvalitním přístrojem Affiniti 70G od firmy Philips

 

 

Veškerá akutní a neodkladná ambulantní péče je zajištěna neurologem na oddělení centrálního urgentního příjmu v budově H. 

 

Neurologické oddělení získalo akreditaci Ministerstva zdravotnictví ČR pro vzdělávání lékařů v oboru neurologie a je výukovým pracovištěm pro studenty Střední zdravotnické školy ve Frýdku - Místku. 

 

Neurologické oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku poskytuje péči nemocným našeho regionu již od roku 1953.

 

Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies pro zobrazení cíleného obsahu, reklamy a pro účely sledování návštěvnosti.     OK     Další informace