Oddělení dlouhodobé následné péče

O nás

Dvě oddělení dlouhodobé následné péče s celkovou kapacitou 62 lůžek se nacházejí v zrekonstruovaných prostorách budovy V.

Oddělení je určeno pro klienty, jejichž zdravotní stav již nevyžaduje péči na akutním lůžku, ale současně ze zdravotního hlediska nejsou schopni propuštění domů či na sociální lůžko s následnou ambulantní péčí. Z medicínského hlediska se často jedná o seniory, u nichž je nutná delší doba rehabilitace a rekonvalescence po prodělaném akutním onemocnění, kteří jsou hypomobilní, ve fyzické dekondici při ztrátě svalové hmoty a úbytku hmotnosti.

Naším cílem je poskytnout péči nejen komplexní, ale i specifickou, určenou křehkým geriatrickým pacientům, lidem s demencí. Na oddělení probíhá pod vedením fyzioterapeuta léčebná tělesná výchova, která je sestavena individuálně, dle potřeb a onemocnění každého pacienta. Jedná se o nácvik chůze, skupinové rekondiční cvičení, posilování svalů na končetinách. Rehabilitace probíhá dvoufázově v dopoledních i odpoledních hodinách, při které s fyzioterapeutem spolupracuje i ošetřovatelský personál. Jednou týdně probíhá ergoterapie, kde pacienti rozvíjí motoriku, stimulují se zrakově, hmatově. Za pacienty s poruchou řeči dochází na oddělení logoped. Pro stimulování kognice (paměť, pozornost, čtení, počítání) probíhají ve společenské místnosti denně tréninky kognitivních funkcí formou různých her a cíleně zaměřených činností. K posílení psychiky a podporování vjemových stimulů využíváme a pracujeme s canisterapií, aromaterapií, muzikoterapií. Při těchto činnostech nám pomáhají dobrovolníci organizováni sdružením ADRA, díky jimž probíhají středeční SETKAVÁRNY.

Ošetřovatelská péče je zaměřená na potřeby pacientů, které vznikly nebo se změnily onemocněním. Ošetřovatelský personál poskytuje aktivní ošetřovatelskou péči a rehabilitační ošetřování, aby docílil rozvoje soběstačnosti ADL (aktivity denního života) a snížení závislosti pacienta na druhé osobě v hygieně, sebesycení, vyprazdňování, mobilitě.

Spirituální péči je možno zajistit návštěvou nemocniční kaple nebo docházkou duchovního k lůžku pacienta.

Pro zvýšení komfortu a zajištění intimity při kontaktu s blízkými umožňujeme pacientům pobyt na jednolůžkovém nadstandardním pokoji.

Délka hospitalizace je stanovena individuálně a závisí od zdravotního stavu pacienta, u kterého je nutná kontinuita péče, dobrá koordinace a aktivní přístup.

Výhodou umístění oddělení dlouhodobé následné péče je mimo jiné bezprostřední dostupnost komplementu a konzilií v rámci spektra služeb poskytovaných ve frýdecko-místecké nemocnici.

 

  

  

 

 

Žádost o hospitalizaci

71,03 kB

Stáhnout

Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies pro zobrazení cíleného obsahu, reklamy a pro účely sledování návštěvnosti.     OK     Další informace