Oddělení dlouhodobé následné péče Oddělení následné péče

O nás

Oddělení dlouhodobé následné péče má celkem 4 oddělení - ODNP1, ODNP2, ODNP3, ODNP4.

 

  • ODNP1 se nachází v budově V, 2.NP
  • ODNP2 se nachází v budově V, 3.NP
  • ODNP3 se nachází v budově T, 3.NP
  • ODNP4 se nachází v budově F, 5.NP - pavilon chirurgických oborů 

 

Oddělení následné péče se nachází v budově V, 2.NP.

 

Oddělení je určeno pro klienty, jejichž zdravotní stav již nevyžaduje péči na akutním lůžku, ale současně ze zdravotního hlediska nejsou schopni propuštění domů či na sociální lůžko s následnou ambulantní péčí. Z medicínského hlediska se často jedná o seniory, u nichž je nutná delší doba rehabilitace a rekonvalescence po prodělaném akutním onemocnění nebo operačním zákroku,  kteří jsou hypomobilní, ve fyzické dekondici při ztrátě svalové hmoty a úbytku hmotnosti.

 

Naším cílem je poskytnout péči nejen komplexní, ale i specifickou, určenou křehkým geriatrickým pacientům, lidem s demencí. Na oddělení probíhá pod vedením fyzioterapeuta léčebná tělesná výchova, která je sestavena individuálně, dle potřeb a onemocnění každého pacienta. Jedná se o nácvik chůze a posilování svalů na končetinách. Rehabilitace probíhá dvoufázově v dopoledních i odpoledních hodinách, při které s fyzioterapeutem spolupracuje i ošetřovatelský personál. Během týdne probíhá ergoterapie, kde pacienti rozvíjí motoriku, stimulují se zrakově, hmatově. Za pacienty s poruchou řeči dochází na oddělení logoped. Pro stimulování kognice (paměť, pozornost, čtení, počítání) probíhají ve společenské místnosti denně tréninky kognitivních funkcí formou různých her a cíleně zaměřených činností. K posílení psychiky a podporování vjemových stimulů využíváme a pracujeme s canisterapií, aromaterapií, muzikoterapií. Při těchto činnostech nám pomáhají dobrovolníci organizováni sdružením ADRA, díky jimž probíhají  SETKAVÁRNY, a zdravotní klauni.

Ošetřovatelská péče je zaměřená na potřeby pacientů, které vznikly nebo se změnily onemocněním. Ošetřovatelský personál poskytuje aktivní ošetřovatelskou péči a rehabilitační ošetřování, aby docílil rozvoje soběstačnosti ADL (aktivity denního života) a snížení závislosti pacienta na druhé osobě v hygieně, sebesycení, vyprazdňování, mobilitě.

 

Spirituální péče je zajištěna docházkou duchovního k lůžku pacienta nebo návštěvou nemocniční kaple.

 

Pro zvýšení komfortu a zajištění intimity při kontaktu s blízkými umožňujeme pacientům pobyt na jednolůžkovém nadstandardním pokoji.

 

Úzce spolupracujeme se sociální pracovnicí, která řeší sociální problematiku pacientů při propuštění domů nebo do jiné instituce na sociální lůžko. Délka hospitalizace je stanovena individuálně a závisí od zdravotního stavu pacienta, u kterého je nutná kontinuita péče, dobrá koordinace a aktivní přístup.

Výhodou umístění oddělení dlouhodobé následné péče je mimo jiné bezprostřední dostupnost komplementu a konzilií v rámci spektra služeb poskytovaných ve frýdecko-místecké nemocnici.

 

 

Návštěvní hodiny na našich oddělení probíhají denně od 13:00  do 17:00 hod. nebo kdykoliv v průběhu dne po domluvě s ošetřujícím personálem. V pracovní dny , v tuto dobu, je možná osobní konzultace ohledně zdravotního stavu s lékařem. Doporučujeme se na konzultaci předem telefonicky domluvit na oddělení.

 

 

Žádost o hospitalizaci

71,03 kB

Stáhnout

Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies pro zobrazení cíleného obsahu, reklamy a pro účely sledování návštěvnosti.     OK     Další informace