Rehabilitace

 

O nás

Rehabilitační oddělení zajišťuje diagnostiku a léčbu pohybového aparátu jednak v ambulantní složce a jednak na lůžkových odděleních nemocnice. V současné době pracují na oddělení 2 lékaři, 16 fyzioterapeutů, 2 ergoterapeuti, 2 všeobecné sestry, 3 maséři.

Léčebná rehabilitace je komplex diagnostických a terapeutických opatření směřujících k maximální funkční zdatnosti, ať už cestou odstranění či substituce, případně snížení či zpomalení progrese "disability", tj. omezení či znemožnění určitých běžných činností, způsobených onemocněním, úrazem nebo vrozenou vadou. V návaznosti na funkční diagnostiku pak provádíme vlastní terapeutické postupy:

Vodoléčba

CO2 koupele, perličkové koupele, přísadové koupele (rašelinové a bylinné), vířivky pro HK a DK, celotělová vířivka, 4-komorová galvanická lázeň, střídavé šlapací koupele, parafínové zábaly, rašelinové zábaly.

Vodoléčba 1 Vodoléčba 2

Elektroléčba

Galvanoterapie, diadynamické proudy, transkutánní elektroneurostimulace, Trebertovy proudy, interferenční proudy, ultrazvuk a kombinovaná terapie, magnetoterapie, distanční elektroléčba, laser.

Tělocvična

Skupinová a individuální LTV (cvičení po úrazech, ortopedických operacích, při bolestech páteře, posthospitalizační program pro kardiaky), škola zad, Posturomed - cvičení na nestabilních plochách, multifunkční posilovací zařízení, cyklotrenažér s nastavením zátěže ve Wattech, běžecký chodník.

Ambulance fyzioterapeuta

Kineziologický rozbor, individuální LTV (náprava motorických poruch analytickými metodami, cvičení na rozsah pohybu, svalovou sílu, dechová gymnastika, cvičení na velkém míči, cvičení s overbally, s Thera-Bandem, na Posturomedu), LTV na neurofyziologickém podkladě (cvičení dle Kabata, Vojty, Bobatha, Mojžíšové, senzomotorická stimulace, cvičení dle Smíška - SM systém a cvičení žen při močové inkontinenci), instruktáž a zácvik pacienta, mobilizace periferních kloubů a páteře, techniky měkkých tkání (postizometrická relaxace, antigravitační relaxace, míčkování).

Ergoterapie

Provádíme nácvik soběstačnosti a sebeobsluhy, všedních činností, ergoterapie ruky, cvičení po úrazech šlach ruky, škola zad. Ergoterapeutický kineziologický rozbor.

Rehabilitace u hospitalizovaných pacientů

Jedná se o pacienty s vertebrogenním algickým syndromem, po centrálních a periferních nervových lezích (cévní mozkové příhody, radikulární syndromy a léze periferních nervů), po traumatech pohybového aparátu, po ortopedických korekčních operacích, a alloplastikách (totální náhrada kloubu), amputacích DK, s interním onemocněním (například po AIM).

  • elektrostimulace, elektrogymnastika, elektroanalgezie
  • léčebná tělesná výchova na neurofyziologickém podkladě (proprioceptivní nervosvalová facilitace, senzomotorická stimulace, proprioceptivní posturální trénink, cvičení dle Vojty, Bobatha, Kabata)
  • léčebná tělesná výchova - kondiční a analytické metody, nácvik lokomoce a mobility
  • myoskeletální techniky (mobilizace periferních kloubů a páteře, manipulace, postizometrická relaxace, antigravitační relaxace, myofasciální techniky)
  • škola zad
  • cvičení dle metodiky Mojžíšové u ženské sterility
  • instruktáž rodiček na porodním sále a příprava k porodu, rehabilitační péče v šestinedělí

Těchto postupů využíváme pak při realizaci krátkodobého rehabilitačního plánu u hospitalizovaných pacientů přímo na lůžkovém fondu jednotlivých oddělení nebo v našich ambulancích.

Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies pro zobrazení cíleného obsahu, reklamy a pro účely sledování návštěvnosti.     OK     Další informace