Funkční telefonní seznam

Ředitelství
Sekretariát
Recepce
Referát CO
Oddělení informačních technologií
Rada léčebně preventivní péče
Útvar náměstka ředitele pro léčebnou péči
Lékařská pohotovostní služba
Útvar náměstka pro ošetřovatelskou péči
Útvar ekonomicko-personálního náměstka
Oddělení ekonomické
Pokladna
Oddělení lidských zdrojů
Oddělení zdravotních pojišťoven
Útvar provozně-technického náměstka
Servis zdravotnických prostředků
Odbor správy majetku
Údržba
Kotelna
Elektroúdržba
Sklady
Doprava
Vrátnice
Stravovací úsek
Prádelna
Úklid

Anesteziologicko-resuscitační oddělení (ARO)
Centrální sterilizace
Nozokomiální sestra
Dětské oddělení
Gynekologicko-porodní oddělení
Ambulance
Gynekologie
Porodní oddělení
Hematologicko-transfuzní oddělení (HTO)
Chirurgicko-traumatologické oddělení
Chirurgie I.
Chirurgie II.
Chirurgie IP
Chirurgická ambulance a poradny
Traumatologie
Traumatologická ambulance
Interní oddělení
Intení příjmová ambulance
Interna - ambulance
Jednotka intenzívní péče
Interna I.
Interna II.
Interna III.
Interna IV.
Hemodialýza
Lékárna
Neurologické oddělení
Protialkoholní záchytná stanice
Nukleární medicína
Oční oddělení
Oddělení klinické biochemie (OKB)
Oddělení následné péče
Operační sály
ORL oddělení
Ortopedické oddělení
Patologie
Rehabilitační oddělení
Radiodiagnostické oddělení (RDG)
TRN
Urologické oddělení

Odbory
Lékařská komora
Firmy
Střední zdravotnická škola

 

Moravskoslezská SESTRA 2019

 

  Partneři nemocnice 

 

Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies pro zobrazení cíleného obsahu, reklamy a pro účely sledování návštěvnosti.     OK     Další informace