Informace pro návštěvy

Návštěvní hodiny:

 • doporučená doba návštěv 14.00 - 16.00 hod.

Návštěva v jinou dobu je možná pouze po individuální domluvě se zdravotnickým pracovníkem daného oddělení.

Na odděleních intenzívní péče (ARO, JIP, CHIP) jsou povoleny návštěvy pouze po domluvě s lékařem.

Na oddělení dlouhodobé následné péče (ODNP) a oddělení následné péče (ONP) je návštěvní doba  11:00 - 17:00 hod.

Nemocným nenoste:

 • Květiny v květináčích ani jiné věci, které mohou být zdrojem infekce.
 • Řezané květiny při pobytu nemocného na oddělení operačních oborů.
 • Velké množství potravin nebo ovoce, které podléhají rychlé zkáze.
 • Potraviny noste s přihlédnutím k pacientově dietě, raději se vždy poraďte s ošetřujícím personálem.
 • Dětem nenoste drahé ani hlučné hračky.


Psychologické desatero:

 • Na návštěvu pacienta se připravte.
 • Zvažte pacientův stav a zvolte přiměřenou délku návštěvy a počet návštěvníků (nejvýše 2 osoby najednou).
 • Přijďte v čistém vhodném oblečení a v dobré náladě.
 • Pacienta vyslechněte, potěšte a uklidněte, povzbuďte v něm víru v uzdravení nebo zlepšení stavu.
 • Nesnažte se o radostný rozhovor za každou cenu.
 • Těžce nemocný člověk má právo vyjádřit nejen své obavy a strach, ale také zármutek a žal.
 • Neodmítejte tyto projevy, ventilace těchto obav může mít pro pacienta ozdravný účinek.
 • O svých starostech spíše pomlčte, na nemocného nepřesouvejte závažná rozhodnutí. Chce-li však projevit svůj názor, vyslechněte ho.
 • Nesnažte se udržovat konverzaci za každou cenu, pokud je nemocný unaven, návštěvu přerušte. I mlčení a držení za ruku může mít terapeutický přínos.
 • Berte ohled na spolupacienty. Opusťte pokoj v případě, že některý pacient je v těžkém stavu, lékař nebo sestra provádějí vyšetření, nebo pacient chce vykonat potřebu na lůžku.
 • Pokud něco chcete nemocnému přinést, pamatujte na přiměřenost.
 • Při loučení sdělte, zda a kdy příště přijdete a slíbený termín dodržte.

 

Návštěvní hodiny

Návštěvní doba je stanovena denně od 14 do 16 hodin. Mimo tuto dobu je možno navštívit pacienta se souhlasem ošetřujícího lékaře. Návštěvy dětí na dětském oddělení nejsou časově omezeny. Je ale nutno respektovat potřeby nemocných dětí a řád oddělení, podrobněji budete informováni při přijetí.

Na oddělení dlouhodobé následné péče a oddělení následné péče je návštěvní doba od 11:00 do 17:00 hod.

 Partneři nemocnice  

 

Portál transmise