Program podpory zdraví

 

Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. realizuje realizuje principy podpory zdraví jak pacientů, tak svých zaměstnanců. Při stanovování programu podpory zdraví se nemocnice zaměřuje na:


 • oblast posuzování potřeb pacientů a veřejnosti
 • důsledky trendů životního stylu občanů
 • zmírnění důsledku stresu zaměstnanců z fyzického a duševního vypětí apod.


Podpora zdraví zaměstnanců:

 1. Rekreace na chatě Žofinka za zvýhodněnou cenu
 2. Benefity pro zaměstnance pojištěné u VZP
 3. Slevy na zájezdy a dovolené s vybranou cestovní kanceláří
 4. Poukázky použitelné v lékárně a na rehabilitaci, v souladu s vyhláškou FKSP
 5. Sportovní dny realizované nemocnici
 6. Projekt „Aby nás záda nebolela"
 7. Zákaz kouření v areálu nemocnice s výjimkou 1 vyhrazeného místa u stravovacího provozu
 8. FOKUS PASS - poukázky

Podpora zdraví pacientů a veřejnosti:

 1. Poradna pro odvykání kouření
 2. Nutriční poradna, obezitologie
 3. Lékové poradenství pro zaměstnance nemocnice v rámci péče o pacienty
 4. Preventivní onkologické programy
  1. Screening kolorektálního karcinomu
  2. Projekt „Jako jedna rodina" - vyhledávání potenciálních pacientů v rodině pacienta s daným zdravotním problémem
 5. Laktační poradna pro kojící matky
 6. Interaktivní předporodní kurzy pro budoucí maminky
 7. Centrum péče o diabetika
 8. Nefrologie - hemodialyzační středisko pro pacienty se selháním ledvin
 9. Sportovní medicína - možnost zátěžových vyšetření pro sportující veřejnost
 10. Spánková laboratoř pro pacienty se spánkovými poruchami
 11. Informování veřejnosti - brožurky pro pacienty
 12. Dny otevřených dveří v nemocnici pro zájemce o studium a studenty zdravotnických škol
 13. Dny otevřených dveří v nemocnici pro zájemce o studium a studenty zdravotních škol
 14. Vybrané dny možnosti měření tlaku zdarma pro veřejnost
 15. Vybrané dny nácviku hygienického mytí rukou pro veřejnost
 16. Den zdraví
 17. Den urologické prevence
 18. Den kontinence
 19. Ambulance srdečního selhání
 20. STOP dekubitům
 21. Den ošetřovatelství

 

Ve Frýdku-Místku dne 9.1.2017

Ing. Tomáš Stejskal

ředitel

 

 Partneři nemocnice  

 

Portál transmise