Interní oddělení

Kardioprogram

Péče o pacienty s kardiovaskulárním onemocněním má v naší nemocnici dlouholetou tradici, disponujeme velkým počtem erudovaných lékařů. Ve spolupráci s oddělením neurologie, chirurgie, radiodiagnostiky, nukleární medicíny, hematologie a klinické biochemie jsme schopni poskytnout pacientům s onemocněním srdce a cév komplexní diagnostiku a léčbu. V případě potřeby rovněž úzce spolupracujeme s okolními kardiocentry a naše pacienty dispenzarizujeme ve specializovaných ambulancích.

 

Kontakt na kardiorecepci: 558 415 355, Strnadel Jiří (mobil: 739 542 976)

 

Lékaři kardioprogramu:

  • MUDr. Mrózek Vladimír
  • Logo kardioprogramu

 

Struktura pracovní skupiny

Kardiostimulační program

Zajišťuje komplexní neinvazivní i invazivní diagnostiku a léčbu pacientům s poruchami srdečního rytmu a poruchami vědomí nejasné etiologie. Péče je komplexní včetně možnosti ambulantní dispenzarizace a spolupráce s okolními kardiocentry.

Bylo založeno v roce 1994 prim. Mrózkem a v současnosti je tato péče zajištěna třemi lékaři s funkční licencí (Dr.Gistiger, Dr.Mrózek, Dr.Ing.Zeman,Ph.D.).


Počty implantací DDD a VVI

 

Ultrazvuková diagnostika

Komplexní ultrazvuková diagnostika srdce a cév včetně zátěžových echokardiografií a jícnového echa. V současnosti zajišťuje diagnostiku 11 lékařů (Dr.Kološová, Dr.Gistinger, Dr.Pavlas, Dr.Talafa, Dr.Mrózek, Dr.Ing.Zeman,Ph.D., Dr.Pohludková, Dr.Cesnek, Dr.Mališová).

 

Rehabilitační programy

Od roku 2004 provádíme ve spolupráci s oddělením rehabilitace ambulantní rehabilitační programy pro pacienty s onemocněním srdce (ischemickou chorobou srdeční a srdečním selhání) a pro pacienty s ischemickou chorobou cév dolních končetin.


Rehabilitační program

 

Ambulance srdečního selhání

Zaměřená na pacienty s těžkými formami srdečního selhání vyžadující opakovanou edukaci a časté kontroly, změny medikace a další intervence.

 

Poradna pro trombózu

Poskytuje perioperační poradenství pro pacienty v riziku trombembolických komplikací a péči o pacienty po proběhlých trombembolických příhodách (plicní embolie, trombózy) a suspektní či známou dědičnou dispozicí (trombofilním stavem).

 

Poradna pro rezistentní hypertenzi

Telefon k objednání: 558 415 353, 558 415 355

Sestra: Bc. Cisáriková Alena, vždy v úterý od 7:00 do 12:00 hodin

Lékaři: MUDr. Drahoslav Hreňo, prostory funkční vyšetřovny

Slouží k vyšetření nemocných s arteriální hypertenzí, kteří jsou nedobře kompenzování přes použití alespoň trojkombinace léků na vysoký krevní tlak. Během několika schůzek se snažíme najít příčinu vysokého krevního tlaku, která může být někdy způsobena hormonální poruchou nadledvin, nebo onemocněním ledvinných cév. Pokud se tato příčina najde a vyléčí, dojde ke zlepšení kontroly krevního tlaku.

 

Kardiofunkční vyšetřovna

telefon: 558 415 353, 558 415 355

sestra: Ďurníková Olga, Bc. Cisáriková Alena

Den

Hodiny

Specializace

Lékař

Pondělí

7:00-15:00

Zátěžové testy,
Tlakové Holtery,
EKG Holtery,
Telemetrické EKG karty,
HUT test,
kontroly kardiostimulátorů vč. ICD,
jícnová stimulace

MUDr. Gistinger Tomáš
MUDr. Ing. Zeman Kamil, Ph.D.
MUDr. Pavlas Ivo
MUDr. Kološová Renata
MUDr. Pohludková Ludmila
MUDr. Hreňo Drahoslav

MUDr. Mališová Aneta

MUDr. Morysová Marie

Úterý

7:00-15:00

Středa

7:00-15:00

Čtvrtek

7:00-15:00

Pátek

7:00-15:00

Ultrazvuková diagnostika (srdce + cévy)

telefon: 558 415 355, 558 415 364, 558 415 377

sestra: Janšová Blanka

Den

Hodiny

Specializace

Lékař

Pondělí

6:30-15:00

ECHO,

Jícnové ECHO,

Dobutaminové ECHO,

UZV tepen,

UZV žil,

Digitální fotopletysmografie,

kotníkové tlaky

MUDr. Kološová Renata

MUDr. Gistinger Tomáš

MUDr. Pavlas Ivo

MUDr. Ing. Zeman Kamil, Ph.D.

MUDr. Talafa Viktor, Ph.D.

MUDr. Papugová Kamila

MUDr. Pohludková Ludmila
MUDr. Cesnek Branislav

MUDr. Mališová Aneta

MUDr. Baľa Peter

Úterý

6:30-19:00

Středa

6:30-15:00

Čtvrtek

6:30-15:00

Pátek

6:30-15:00

Kardiologická ambulance I

telefon: 558 415 362, 558 415 355

sestra: Baierová Mária

Den

Hodiny

Specializace

Lékař

Pondělí

6:30-15:00

Kardiologie + ergometrie

MUDr. Talafa Viktor, Ph.D.

Úterý

6:30-15:00

Kardiologie + angiologie

MUDr. Pavlas Ivo

Středa

6:30-15:00

Kardiologie + angiologie

MUDr. Ing. Zeman Kamil, Ph.D.

Čtvrtek

6:30-15:00

Kardiologie + angiologie

MUDr. Pavlas Ivo

MUDr. Mališová Aneta

Pátek

6:30-15:00

Kardiologie

MUDr. Mališová Aneta

Kardiologická ambulance II

telefon: 558 415 372, 558 415 355

sestra: Obořilová Simona

Den

Hodiny

Specializace

Lékař

Pondělí

7:00-15:00

Poradna pro trombózu, ambulance srdečního selhání

MUDr. Cesnek Branislav
MUDr. Baľa Peter

Zemanová Lenka

Úterý

7:00-15:00

Kardiologie

MUDr. Gistinger Tomáš

Středa

7:00-15:00

Angiologie + kardiologie

MUDr. Kološová Renata

Čtvrtek

7:00-15:00

Endokrinologie

MUDr. Vašínek Pavel

Pátek

7:00-15:00

Kardiologie

MUDr. Gistinger Tomáš

Počty výkonů

Kardiologie

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ECHO

3 223 3 532 4 155 3 847 4 243 4 413 4 363

TEE

460 460 474 431 416 452 375

Ergometrické vyšetření

679 658 660 579 530 458 758

Ambulantní monitorování TK

410 342 419 344 352 317 282

HUT test

59 78 72 62 60 57 46

Arytmie

Holter EKG

779 612 707 734 725 681 697

Tele EKG

74 47 115 88 60 42 58

Elektrofyziologie

invazivní

8 4 9 13 0 0 4

Kardiostimulátory

implantace

VVI

48 47 37 23 18 36
32

DDD

55 67 86 83 84  100  80

kontroly

 

901 1 026 1 062 1 093 1 164 1 279
1 283

Elektrická kardioverze

264 235 197 225 180 181 186

Angiologie

UZV cév

2 691 3 035 3 272 3 076 3 155 2 994
3 081

Digitální fotopletysmografie

109 110 33 201 162 151
309

Kotníkové tlaky

137 112 53 71 29  41 71

 Partneři nemocnice  

 

Portál transmise