Neurologické oddělení

O nás

Neurologické oddělení zajišťuje nemocným našeho regionu nepřetržitou 24-hodinovou péči a poskytuje komplexní diagnostiku a léčbu nemocí mozku, míchy, periferního nervového systému a kosterního svalstva. Velkou skupinu léčených pacientů tvoří nemocní s onemocněním páteře, spojeným často s postižením nervových struktur.

Při zajištění komplexní diagnostické a léčebné péče spolupracuje neurologické oddělení se specializovanými neurologickými a neurochirurgickými centry v České republice. Nepřetržitě je zajištěna laboratorní, radiologická a UZ diagnostika, zajištěna je kvalitní diagnostika elektrofyziologická (EEG, EMG, včetně EP a SEMG) a radioizotopová.

Neurologické oddělení získalo akreditaci Ministerstva zdravotnictví ČR pro vzdělávání lékařů v oboru neurologie a je výukovým pracovištěm pro studenty Střední zdravotnické školy ve Frýdku - Místku. Lékaři a zdravotní sestry oddělení jsou začleněni do programu celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků.

O pacienty pečuje v současné době 12 lékařů (7 atestovaných, 4 lékaři mají částečný úvazek), 15 zdravotních sester, l zdravotnický asistent a 6 pracovníků pomocného zdravotnického personálu.

Neurologické oddělení je nedílnou součástí Nemocnice ve Frýdku - Místku od roku 1953.

Lúžková část oddělení se nachází na 3.podlaží hlavní nemocniční budovy. Oddělení je přístupné pro pacienty i jejich návštěvy vchodem C, má v současné době 34 lůžek na 11 pokojích, vybavených samostatným sociálním zázemím. Součástí lůžkového oddělení je samostatné rehabilitační pracoviště, vyhrazené hospitalizovaným pacientům, potřeba logopedické péče je zajištěna erudovaným logopedem.

Ambulantní část oddělení je situována v prvním podlaží hlavní budovy nemocnice a zahrnuje EEG a EMG laboratoře a 2 odborné ambulance s odbornými poradnami. Přístup k ambulancím je možný vchodem B nebo hlavním spojovacím traktem.

Neurologická ambulance zajišťuje v pracovní době od 7 do 15,30 hodin akutní neurologická vyšetření, v průběhu ústavní pohotovostní služby (pracovní dny od 15,30 do 7 hodin, o víkendech a svátcích nepřetržitě) jsou akutní neurologická vyšetření prováděna na pohotovostní neurologické ambulanci na lůžkovém oddělení nebo na centrálním interním příjmu.

Vedoucí lékařkou neurologické ambulance je MUDr. Vladimíra Chalupová.

V rámci neurologické ambulance pracují odborné poradny- protizáchvatová, vedená MUDr. Vladimírou Chalupovou a cévní - pod vedením MUDr. Martina Dokoupila, zajišťujícího i neurologická sonografická vyšetření.

Dětská neurologická ambulance, vedená dětským neurologem (MUDr. Hana Bučková), poskytuje neurologickou péči dětským pacientům a zajišťuje především požadavky dětského oddělení nemocnice.

EEG laboratoř provádí elektrodiagnostická vyšetření mozku, která jsou vyhodnocována zkušenými odborníky v EEG a epileptologii.

Špičkově vybavená EMG laboratoř zajišťuje vyšetření EMG, EP včetně MEP a nejnověji i SEMG.

Zrekonstruovaný stacionář pro infuzní léčbu prostorově souvisí s lůžkovým neurologickým oddělením (3.NP - vchod B,C) a je pacientům k dispozici v případě potřeby nepřetržitě denně.

 Partneři nemocnice  

 

Portál transmise