Rezidenční místa

Informace pro uchazeče o rezidenční místo 2017

Informace k přihlášce do výběrového řízení na rezidenční místo v roce 2017

Uchazeč o rezidenční místo (dále jen „Uchazeč") je povinen řídit se vyhláškou č. 186/2009 Sb., která upravuje postup při vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo, průběh výběrového řízení na rezidenční místo a základní kritéria výběru rezidenta.

Uchazeč podá přihlášku ve lhůtě a na místo uvedeném ve vyhlášení výběrového řízení, které vyhlásí konkrétní zdravotnické zařízení.

Přihlášku do výběrového řízení podá uchazeč na formuláři, který je stanoven vyhláškou č. 186/2009 Sb. a doloží veškeré dokumenty dle § 4 odst. 2.

 


Přílohy ke stažení:

 

 

 

Příloha č. 1 - Přihláška do výběrového řízení

22,89 kB

Stáhnout

 

Příloha č. 2 - Osobní dotazník rezidenta

36,56 kB

Stáhnout