Aktuality

Kvalifikační kurz SANITÁŘ úspěšně dokončilo 19 absolventů

28. června 2023, 11.07 | Dne 27.6.2023 proběhly závěrečné zkoušky akreditovaného kvalifikačního kurzu pro získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání v oboru sanitář.

Během 16 týdnů trvání kurzu absolventi získali znalosti a dovednosti potřebné pro efektivní poskytování ošetřovatelské péče a dovedli tak zajistit úkony, jako je polohování pacientů, provedení hygienické péče, krmení, doprovod pacienta, aktivizaci, péči o prostředí pacienta, postupy při hygieně prostředí – dezinfekce, sterilizace aj. Kurz zahrnoval 100 hodin teorie a 80 hodin praxe, kterou účastníci vykonávali na odborných pracovištích a lůžkových odděleních Nemocnice ve Frýdku-Místku. 

 

Díky kvalifikovaným lektorům, kteří mají bohaté zkušenosti s prací ve zdravotnictví v oblasti ošetřovatelské péče, měli absolventi kurzu možnost poučit se z jejich praktických příkladů a vytvořit si pevný základ pro své budoucí povolání.

 

„Tento kurz byl již sedmý, který naše nemocnice pořádala, nebo na kterém se účastnila, velice mne těší, že tito absolventi patřili k jedněm z nejlepších a prokázali výborné znalosti a dovednosti v průběhu tohoto kvalifikačního kurzu. Všichni jsou nyní velice dobře připraveni k tomu, aby poskytovali  kvalitní péči ve svém oboru a stali se tak hodnotnými členy ošetřovatelských týmů v naší nemocnici“, uvedla náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Jarmila Dostálová.

 

Kurzu se účastnilo celkem 19 zájemců nejen z řad zaměstnanců nemocnice.

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 

 

 

Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies pro zobrazení cíleného obsahu, reklamy a pro účely sledování návštěvnosti.     OK     Další informace