Informace pro pozůstalé

Vážení pozůstalí,

je nám velice líto, že ztrácíte svého blízkého, přijměte prosím projev naši soustrasti. Je naším prvořadým zájmem ulehčit Vám tyto smutné chvíle. Pro úplnou informaci Vám proto poskytujeme několik informací, jak dále postupovat při vyřizování náležitostí.

Po obdržení oznámení o úmrtí se dostavte na oddělení v nemocnici, kde byl zesnulý naposledy hospitalizován.

Pozůstalým nebo osobám blízkým, které uvedl zemřelý pacient při přijetí do nemocnice jako osoby, kterým lze podávat informace a jsou uvedeny v jeho zdravotnické dokumentaci, podá ošetřující lékař informace o předběžném zdravotním důvodu úmrtí i o tom, zda je navrhována případná pitva. Zákonná povinnost ukládá zdravotnickým pracovníkům ověřit jejich totožnost předložením průkazu totožnosti. Na ošetřujícího lékaře se mohou tyto osoby obrátit i v případě, že budou požadovat detailnější informace o průběhu nemoci a úmrtí, které budou známy po provedené pitvě nebo po zformulování definitivní závěrečné zprávy se všemi pomocnými vyšetřeními.

Věci osobní potřeby a finanční hotovost do výše 1000,- včetně jejich soupisu budou předány proti podpisu pozůstalé nebo blízké osobě, která je v dokumentaci uvedena jako osoba, které lze podávat informace. I v tomto případě jsou zdravotničtí pracovníci povinni ověřit Vaši totožnost. V nemocnici jsou věci osobní potřeby uloženy 6 měsíců, 5 pracovních dnů přímo na oddělení, kde Váš příbuzný zemřel a ostatní dobu u sociálních pracovnic nemocnice. Každá finanční hotovost je po 5 pracovních dnech předána do pokladny nemocnice.

Není-li možné, aby výše uvedená osoba vyzvedla věci osobní potřeby zemřelého a finanční hotovost do 1000,- Kč, lze zajistit jejich předání osobě, která uvede v čestném prohlášení, že je osobou blízkou.

Cennosti a finanční hotovost nad 1000,- jsou předmětem dědictví a do ukončení pozůstalostního řízení budou uloženy v pokladně nemocnice. Výše uvedeným pozůstalým bude předán soupis uložených cenností.

Po ukončení pozůstalostního řízení se s tímto seznamem a pravomocným rozhodnutím soudu dostaví pozůstalý dědic na pokladnu nemocnice a uložené cennosti a finanční hotovost mu budou po ověření totožnosti předány proti podpisu.

Vyžaduje-li to obecný či jiný důležitý zájem, lze vydat pozůstalost i před vydáním rozhodnutí soudu na základě písemného souhlasu příslušného notáře pověřeného soudem k projednání dědictví po zemřelém. Soud může i bez návrhu učinit neodkladné opatření.

Průkaz totožnosti předá nemocnice Magistrátu města Frýdek-Místek a průkaz pojištěnce předá zdravotní pojišťovně.

 

ZAJIŠTĚNÍ POHŘBU

Pohřeb je možné zadat kterékoli Vámi vybrané pohřební službě.

Oblečení pro Vašeho zemřelého odevzdejte na pohřební službě v místě vyřizování pohřbu. Žádný doklad o úmrtí k vyřizování pohřbu nebudete potřebovat. S pohřební službou si můžete dohodnout i zvláštní úpravu zemřelého, její služby jsou kompletní, od tištění parte, smuteční květinové výzdoby po typ obřadu, dle Vašeho přání.

Pohřební služba také zařídí všechny potřebné náležitosti, vystaví vypraviteli pohřbu doklad o pohřbu a bude ho aktuálně informovat o dalších postupech.

Úmrtní list vystavuje matrika později, obvykle do měsíce po pohřbu a je vydán přímým příbuzným. K vydání úmrtního listu je vhodné předložit rodný, popřípadě oddací list zemřelého.

Osoba, která zajišťuje pohřeb, dle platné legislativy nárok na 1 den placeného pracovního volna +1 den placeného pracovního volna v den pohřbu.

Přihlášení k mému účtu

Přes facebook

nebo

E-mail / Login:
Heslo:

Zapomenuté heslo

Nemáte účet? Registrujte se.

Nastavení cookies

Podrobnější informace o použití cookies na našem webu naleznete zde.

Tato webová stránka používá cookies

K zajištění funkčnosti a analýze návštěvnosti na našem webu používáme soubory cookies. Kliknutím na tlačítko Povolit vše souhlasíte s využívaním cookies.

Nastavení cookies můžete upravit kliknutím na tlačítko Nastavení.

Další informace »