Ochrana osobních údajů

Pacient

Jak můžete uplatnit Vaše práva týkající se ochrany Vašich osobních údajů

 

Kontaktní adresy

Svá práva na ochranu osobních údajů můžete uplatnit písemně nebo elektronicky, a to na níže uvedených adresách:

  • písemně dopisem zaslaným na adresu Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o., El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek; na obláku prosím zřetelně uveďte slova "OSOBNÍ ÚDAJE"
  • elektronicky prostřednictvím emailu opatřeného kvalifikovaným elektronickým podpisem žadatele na adresu

 

Upozorňujeme na to, že za účelem ověření Vaší totožnosti v případě užití elektronické formy, musí souhlasit údaje uvedené v elektronickém podpisu s totožností žadatele uvedené v žádosti.

Upozorňujeme, že s ohledem na množství došlé pošty i elektronické komunikace nemůžeme včas reagovat na podání, žádosti či námitky, která jsou doručena jiným způsobem (zejména na jiné e-mailové adresy). Vaše práva týkající se ochrany Vašich osobních údajů nelze uplatnit telefonicky či ústně.

 

Obsah žádosti či námitky

Ve své žádosti, námitce či jiném podání týkajícího se Vašich práv na ochranu Vašich osobních údajů prosím uveďte následující:

  • svoji totožnost,
  • specifikujte, jaké právo uplatňujete,
  • doplňte případné další upřesňující informace k žádosti či námitce.


Bezplatnost poskytnutí informací a vyřízení žádostí, podání či námitek ohledně nakládání s osobními údaji

Jako nemocnice jsme povinni sdělit Vám informace o způsobu zpracování Vašich osobních údajů bezplatně. Rovněž Vaše žádosti, podání a námitky jsme povinni vyřídit bezplatně.

Podle čl. 12 odst. 5 Nařízení jsme však oprávněni uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů, pouze však v případě, kdy by Vaše žádost byla zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména v případě opakovaných žádostí. V uvedených případech je nemocnice oprávněna odmítnout žádosti vyhovět.

 

Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies pro zobrazení cíleného obsahu, reklamy a pro účely sledování návštěvnosti.     OK     Další informace