Rezidenční místa - lékaři

Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace

El. Krásnohorské 321

738 01 Frýdek-Místekv souladu s ustanoveními příslušných paragrafů zákona č. 95/2004 Sb. ve znění zákona č. 189/2008 Sb. a dle vyhlášky č. 186/2009 Sb.

vyhlašuje

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA REZIDENČNÍ MÍSTA


v těchto oborech specializačního vzdělávání:

 • Vnitřní lékařství (2 místa)
 

  Adresa pro podání přihlášky:


  Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.
  Mgr. Emília Juříčková
  El. Krásnohorské 321
  738 01 Frýdek-Místek

  Lhůta pro podání přihlášky je nejpozději do 10.8.2022. Obálka musí být opatřena zpáteční adresou žadatele/-ky a zřetelně označená „Výběrové řízení: Rezidenční místa 2022“.

  K vyplněné „Přihlášce“ je nutno doložit:

  • a) vyplněný osobní dotazník včetně fotografie
  • b) lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání ne starší 3 měsíců (nepředkládají zaměstnanci Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.)
  • c) výpis z Rejstříku trestů nebo výpis z obdobného rejstříku ne starší 3 měsíců (nepředkládají zaměstnanci Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.)
  • d) neověřenou kopii dokladu potvrzujícího získání odborné způsobilosti
  • e) neověřenou kopii dokladu potvrzujícího získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti (pokud ji žadatel/-ka získal/a)
  • f) přehled odborné praxe

   

  Doklady uvedené v bodě b) a c) nepředpokládá uchazeč, který již je zaměstnancem nemocnice.


  Formuláře jsou ke stažení na webové adrese www.nemfm.cz/odborna-verejnost/vzdelavani/rezidencni-mista/.

  Kriteria výběru rezidenta: splnění formálních podmínek přihlášení (řádné vyplnění „Přihlášky“ včetně předepsaných příloh, doložení dokladů), kvalifikační předpoklady (odborná a zdravotní způsobilost, trestní bezúhonnost), osobní předpoklady, zájem o obor, znalosti a schopnosti pro výkon povolání v daném oboru, dovednosti v práci s počítačem.

  Způsob hodnocení: každé z kriterií může být ohodnoceno max. 5 body.

  Bližší informace podá:
  p. Taťána Chrápková, tel. 558 415 093, e-mail: chrapkovat@nemfm.cz
  Mgr. Emília Juříčková, tel. 558 415 091, e-mail: jurickova@nemfm.cz


  Ve Frýdku-Místku dne 13.7.2022
   
  Ing. Tomáš Stejskal MBA, v.r.
  ředitel

   

  Přihlášení k mému účtu

  Přes facebook

  nebo

  E-mail / Login:
  Heslo:

  Zapomenuté heslo

  Nemáte účet? Registrujte se.

  Nastavení cookies

  Podrobnější informace o použití cookies na našem webu naleznete zde.

  Tato webová stránka používá cookies

  K zajištění funkčnosti a analýze návštěvnosti na našem webu používáme soubory cookies. Kliknutím na tlačítko Povolit vše souhlasíte s využívaním cookies.

  Nastavení cookies můžete upravit kliknutím na tlačítko Nastavení.

  Další informace »