Oddělení následné péče

Základní info

Více
  • Oddělení následné péče se nachází v budově V.
  • Poskytujeme komplexní péči, zaměřenou nejen na zdravotní stav, ale také na otázky psychické a sociální.
  • Náš tým tvoří lékař internista s atestací v oboru geriatrie, tým zdravotních sester a ošetřovatelek, rehabilitační pracovnice, logopedka a sociální pracovnice.

Kontakty

Vedení oddělení

MUDr. David Havrlant, MBA

Primář

MUDr. David Havrlant, MBA

+420 558 415 051 havrlant@nemfm.cz
Dagmar Luknárová

vrchní sestra

Dagmar Luknárová

+420 734 166 775 luknarova@nemfm.cz

Personál

VEDOUCÍ LÉKAŘ
MUDr. Michal Bílský
STANIČNÍ SESTRA
Bc. Nikol Dokoupilová, MBA

Oddělení následné péče má své specifické postavení vzhledem k ostatním oddělením naší nemocnice.

Nemá svým určením poskytovat péči akutní, ale následnou, tzn. péči především rehabilitační, která navazuje na zdravotní péči nezbytnou k zvládnutí akutního stavu, když pacient vzhledem ke svému věku, polymorbiditě či závažnosti a složitosti svého zdravotního postižení není schopen návratu do domácího prostředí.

Při dalším pobytu v nemocnici s intenzívní rehabilitací lze očekávat výrazné zlepšení zdravotního stavu a soběstačnosti pacienta.

Dále úzce spolupracujeme s konziliárními lékaři jiných odborností a pracovníky protetiky.

Hlavní věkovou skupinu pacientů následné péče představují pacienti geriatričtí, tzn. lidé ve věku nad 65 let, kteří se podstatně hůře a pomaleji než lidé mladšího věku vyrovnávají s následky náhle vzniklých zdravotních obtíží. Potřebují mnohem delší čas k rehabilitaci a vyžadují specifický přístup i ze strany zdravotnických pracovníků.

Naše oddělení vzniklo v roce 1992 reprofilizací části lůžek interního oddělení s původním názvem „doléčovací jednotka“. Od r. 2001 nese název oddělení následné péče.

Na našich 32 lůžek jsou dle objednávacího systému přijímáni většinou pacienti jiných oddělení naší nemocnice, jejichž zdravotní stav vyžaduje ke svému zlepšení déletrvající především rehabilitační péči. Jsou to zejména pacienti těchto oddělení: traumatologie (stavy po zlomeninách krčku stehenní kosti, bérce, pánve, páteře); chirurgie (stavy po amputacích ve stehně nebo bérci); interny a neurologie (stavy po mozkových cévních příhodách), ortopedie (stavy po náhradách kyčelních a kolenních kloubů); z TRN oddělení pacienti s chronickým onemocněním dýchacího ústrojí, vzácněji pacienti z odd. očního, ORL, případně gynekologie.

V indikovaných případech, pokud je volná lůžková kapacita, je možno přijmout i nemocné (nehospitalizované v naší nemocnici na doporučení praktického lékaře) za účelem rehabilitace.

K dispozici máme třílůžkové, dvoulůžkové a jednolůžkový pokoj. WC a sprchy jsou společné, vybavené madly a přizpůsobené potřebám pacientů po úrazech a kloubních náhradách. Součástí oddělení je společenská místnost s televizí a místnost rehabilitační. Každé lůžko je opatřeno signalizačním zařízením.

Pacienti od nás odcházejí po zlepšení zdravotního stavu a soběstačnosti do domácího prostředí nebo k další rehabilitaci do lázní, rehabilitačních ústavu (BRC Čeladná, RÚ Hrabyně, RÚ Chuchelná), či jiných sociálních zařízení.

Přihlášení k mému účtu

Přes facebook

nebo

E-mail / Login:
Heslo:

Zapomenuté heslo

Nemáte účet? Registrujte se.

Nastavení cookies

Podrobnější informace o použití cookies na našem webu naleznete zde.

Tato webová stránka používá cookies

K zajištění funkčnosti a analýze návštěvnosti na našem webu používáme soubory cookies. Kliknutím na tlačítko Povolit vše souhlasíte s využívaním cookies.

Nastavení cookies můžete upravit kliknutím na tlačítko Nastavení.

Další informace »