Oddělení laboratorní diagnostiky

Základní info

Více
  • OLD se nachází v budově O 2.NP.
  • Oddělení zahrnuje biochemickou a hematologickou laboratoř a krevní banku.
  • Laboratoř pracuje nepřetržitě, výsledky laboratorních testů jsou dostupné 24 hodin denně.
  • Ke stanovení přibližně 200 parametrů v krvi využíváme nejnovější technologie (automatická linka).
  • Přehled všech testů je uveden v Laboratorní příručce, která je pravidelně aktualizována.
  • Laboratoř je také místem příjmu mikrobiologických vzorků z klinických oddělení celé nemocnice.
  • Poskytujeme služby ambulantní i lůžkové části nemocnice a části spádové oblasti.

Kontakty

Vedení oddělení

MUDr. Kateřina Valošková

primář

MUDr. Kateřina Valošková

+420 558 415 865 valoskova@nemfm.cz
Věra Daníčková

vedoucí laborant

Věra Daníčková

+420 558 415 867 danickova@nemfm.cz

Oddělení laboratorní diagnostiky vzniklo spojením dvou základních laboratorních oborů, klinické biochemie a laboratorní hematologie.

Podstatnou částí oddělení je také Krevní banka, která zajišťuje výdej transfuzních přípravků na klinická oddělení.

Hlavní činností oddělení je poskytování laboratorních výsledků klinikům, které jim napomáhají při stanovení diagnózy, posouzení zdravotního stavu pacienta a vedení účinné terapie.

Výsledky analýz jsou získány z různých tělních tekutin, především z krevního séra, dále z plazmy, moče, likvoru a výpotků.

 

Tělo je směsicí chemických látek, a když tyto jsou v nerovnováze vzniká nemoc…

Theophrastus Paracelsus

K dalším činnostem patří interpretace naměřených dat a poskytování konsiliárních služeb pro lůžková a ambulantní oddělení nemocnice. Důsledná kontrola a dodržování preanalytické fáze vyšetření (příprava nemocného, správný odběr, transport a uchovávání vzorků biologického materiálu), analytické fáze (racionální využívání instrumentace, vhodné a ověřené metody, které odpovídají platným normám a nejnovějším vědeckým znalostem) a postanalytické fáze (zpracování a přenos dat na klinická oddělení včetně jejich kontroly) jsou nedílnou součástí oddělení.

Od roku 2019 máme na našem pracovišti systém Atellica Solution tzv. laboratorní automatizaci, která dané vzorky sama třídí a dopravuje k jednotlivým analyzátorům.

V poslední době roste podíl klinické biochemie na screeningových programech vyhledávání závažných chorob či metabolických rizikových faktorů v populaci.

Na našem oddělení zahrnuje klinická biochemie: centrální laboratoř biochemie a imunochemie, dále laboratoř krevních plynů, laboratoř močové analýzy a laboratoř diabetologickou.

Obor hematologie zastupuje: laboratoř krevních obrazů a koagulací spolu s mikroskopickým zhodnocením krevního nátěru a imunohematologická laboratoř. Laboratoř imunohematologie, jejíž součástí je také krevní banka, zajišťuje v rámci kompletního předtransfuzního vyšetření (skupina AB0, RhD a nepravidelné antierytrocytární protilátky u příjemce, křížová zkouška) přípravu vhodných erytrocytárních transfuzních přípravků.

Již řadu let je naše laboratoř také místem příjmu mikrobiologických vzorků z klinických oddělení celé nemocnice. Vzorky jsou zde tříděny, evidovány a připraveny k transportu do mikrobiologické laboratoře SpadiaLAB v Ostravě.

Oddělení laboratorní diagnostiky se účastní systému externí kontroly kvality SEKK a DGKL. Většina stanovovaných parametrů je certifikována.

OLD Nemocnice ve Frýdku–Místku je v registru klinických laboratoří Národního autorizačního střediska pro klinické laboratoře (NASKL) a je zapojeno do programu zvyšování kvality ve zdravotnictví garantovaném MZ ČR. V roce 2008 laboratoř poprvé splnila podmínky auditů a nejnovější osvědčení o auditu pro obě odbornosti jsou z července 2022 (pro odbornost 801 – laboratoř klinické biochemie a pro odbornost 818 – laboratoř hematologická).

Oddělení laboratorní diagnostiky získalo akreditaci Ministerstva zdravotnictví ČR pro vzdělávání lékařů v oboru klinické biochemie.

Přihlášení k mému účtu

Přes facebook

nebo

E-mail / Login:
Heslo:

Zapomenuté heslo

Nemáte účet? Registrujte se.

Nastavení cookies

Podrobnější informace o použití cookies na našem webu naleznete zde.

Tato webová stránka používá cookies

K zajištění funkčnosti a analýze návštěvnosti na našem webu používáme soubory cookies. Kliknutím na tlačítko Povolit vše souhlasíte s využívaním cookies.

Nastavení cookies můžete upravit kliknutím na tlačítko Nastavení.

Další informace »