Oddělení nukleární medicíny

Základní info

Více
  • Oddělení nukleární medicíny naleznete v budově S 1.NP.
  • Nukleární medicína je zobrazovací, diagnostická a částečně terapeutická metoda, kde pacientovi aplikujeme radioaktivní látku a následně jej vyšetřujeme.
  • Současně skýtá i možnost terapeutických zákroků dle přesných odborných indikací.
  • Vyšetřit lze buď funkci daného orgánu, nebo zobrazit jeho anatomickou strukturu za pomocí kombinovaného přístroje s rentgenovým CT zařízením.
  • Na rozdíl od klasického rentgenu, kde přístroj září a záření prochází tělem, na oddělení nukleární medicíny září pacienti, protože mají radioaktivní látku – radiofarmakum v sobě.
  • Oddělení nukleární medicíny je držitelem akreditace pro výuku.

Kontakty

Vedení oddělení

MUDr. Pavel Šrubař

primář

MUDr. Pavel Šrubař

+420 558 415 485 srubar@nemfm.cz
Bc. Petr Gebauer

vrchní laborant

Bc. Petr Gebauer

+420 558 415 807 gebauer@nemfm.cz
Štefánia Paljusová, DiS.

staniční sestra

Štefánia Paljusová, DiS.

+420 558 415 480 paljusova@nemfm.cz

Záření vycházející z těla pacienta pak snímají gamakamery.

Radiofarmaka se obvykle podávají nitrožilně, kdy se nepatrné množství radioaktivní látky, specifické pro určitý orgán, podá pacientovi. Ve výjimečných případech se podává i ústy.

Vyšetření se provádí pacientům všech věkových kategorií.

Po aplikaci je nutná určitá doba na to, aby se tato látka vestavěla do příslušného orgánu a bylo možné orgán či jeho funkci zobrazit na gamakameře.

Během vyšetření může většinou pacient zůstat oblečený, musí pouze odložit všechny kovové předměty.

Dále je důležité, aby se v průběhu vyšetření nehýbal.

Scintigrafické vyšetření není nebezpečné, protože se aplikuje jen velmi nepatrné množství radioaktivní látky, které nezpůsobuje bolest, není toxické ani nezpůsobuje alergické reakce.

Doba mezi vpíchnutím injekce a provedením vyšetření je různá, podle jednotlivých typů vyšetření. Pohybuje se od několika minut po několik hodin. Samotné vyšetření gamakamerou trvá různou dobu, záleží to na tom, který orgán a kolik různých snímků orgánu je třeba zhotovit.

Na pracovišti nukleární medicíny musí být dodržován zvláštní režim a to prostorový, současně zaměstnanci jsou povinni nosit osobní dozimetr, protože jsou monitorovaní a sledováni. Tím, že pacienti dostávají radioaktivní látky, jsou i zaměstnanci vystaveni záření. Jedná se tedy o rizikové pracoviště, a z tohoto důvodu podléhá pravidelným kontrolám Státního ústavu pro jadernou bezpečnost, ale i dalších státních kontrolních složek.

Na oddělení se provádí široké spektrum vyšetření, v nemocnici ve Frýdku-Místku hlavně zaměřených na nukleární kardiologii, protože v blízkosti se nachází několik kardiocenter, s kterými máme dobrou a dlouholetou spolupráci. Nově se též rozvinula významná spolupráce s kardiologickou ambulancí interního oddělení se zaměřením na bolest na hrudi, kde pracuje i náš lékař MUDr. Drahoslav Hreňo. Také onkologická diagnostika je velmi významná, nejenom pro neustále rostoucí počet onkologických pacientů, ale i pro spolupráci s blízkými onkologickými centry. V neposlední řadě jsou to vyšetření pro neurologii, gastroenterologii, pneumologii, vyšetření skeletu, ledvin, endokrinního systému, zobrazení lymfatického systému, diagnostiku zánětu. Provádí se rovněž terapie otevřenými zářiči, tedy radionuklidová synovektomie.

Díky rozvoji oboru je radiační zátěž pro pacienty čím dál nižší. Vše se dělá pro minimalizaci radiační zátěže pacienta, používají se radioaktivní látky s krátkým poločasem rozpadu a nízkou energií. Navíc přístroje jsou mnohem citlivější než v minulosti, takže i dávky aplikovaných látek mohou být nižší. Jinak je vyšetření minimálně invazivní a nebolestivé. Ve srovnání s klasickými rentgenovými vyšetřeními jsme většinou pod úrovní jejich zátěže.

Během jednoho roku provede oddělení několik tisíc vyšetření, tento počet se odvíjí od potřeby okolních zdravotnických zařízení, mimo to provádíme vyšetření i pro vzdálené zdravotnické ambulance.

Nejčastější dotazy

Před vlastním vyšetřením na našem oddělení Vám chceme zodpovědět několik otázek, které by Vás mohly napadnout při vyslovení slova scintigrafie či nukleární medicína.

Co je to scintigrafie (dále jen vyšetření) ?

Jedná se o zobrazení celého těla nebo jednotlivého orgánu, k němuž je zapotřebí podat nepatrné, nejmenší možné množství radioaktivní látky a poté pořídit snímek přístrojem, který se nazývá gamakamera.

Jak se vyšetření provádí ?

Velmi malé množství radioaktivní látky se podá pacientovi, zpravidla injekcí do žíly na ruce. Po injekci, která se provádí ráno, je zapotřebí určité doby, aby se látka zachytila v zobrazovaném orgánu.

Je vyšetření nebezpečné ?

Není, protože množství podané radioaktivity je nepatrné, je srovnatelné například s běžným rentgenovým snímkem plic, mnohdy přináší dokonce menší zátěž než moderní rtg metodiky. Nemělo by se však provádět těhotným ženám, jen v mimořádných případech po konzultaci s ošetřujícím – indikujícím lékařem. Dále doporučujeme přerušit kojení, i když množství podané radioaktivity není pro dítě škodlivé. Podaná radioaktivní látka se z těla vylučuje močí a stolicí několik hodin až dní. Její množství je ale tak nepatrné, že není škodlivé pro nikoho z Vašeho okolí.

Jak dlouho je nutné čekat ?

Mezi injekcí a provedením obrazu je různý čas podle druhů vyšetření. Pohybuje se od minut do několika hodin, někdy až následující den. Přesný čas vyšetření se dozvíte při ranní aplikaci.

Jak dlouho trvá vytvoření obrazu ?

Čas vytvoření obrazu se pohybuje podle vyšetřované oblasti od 15 minut až po 1 hodinu. Delší doba vyšetření není důvodem k obavám z vážnosti onemocnění, provádíme jen více obrazů k získání co nejpřesnější informace o vyšetřovaném orgánu.

Je vyšetření bolestivé ?

Injekce je nebolestivá nebo jen minimálně, např. jako odběr krve. Používáme jednorázové stříkačky vylučující jakékoli riziko infekce.

Může vyšetření ovlivnit Vaši léčbu ?

Námi podaná látka neovlivní účinek žádného z léků, které užíváte a také nevyvolává alergické reakce a nesnižuje pozornost nutnou při řízení vozidel.

Kdy se máte k vyšetřeni dostavit ?

Na přesném datu a hodině se dohodnete se svým ošetřujícím lékařem. Zpravidla se provádí aplikace radioaktivní látky brzy ráno a snímky až později. Je vhodné se dostavit včas. Radioaktivní látka je připravená přesně pro Vás a je použitelná jen jeden den. Pozdní příchod může znamenat, že vyšetření nelze provést vůbec.

Co dělat po vyšetření ?

Můžete provádět všechny běžné aktivity, doporučujeme jen vypít více tekutin k rychlejšímu vyloučení radioaktivit z těla. V případě cestování do zahraničí v nejbližší dny, žádejte potvrzení o vyšetření.

Co se stane s výsledkem tzv. nálezem ?

Výsledek odesíláme přímo Vašemu ošetřujícímu lékaři. V případě naléhavé potřeby může být výsledek (po domluvě) vystaven, nebo sdělen lékaři ihned telefonicky či e-mailem.

Přihlášení k mému účtu

Přes facebook

nebo

E-mail / Login:
Heslo:

Zapomenuté heslo

Nemáte účet? Registrujte se.

Nastavení cookies

Podrobnější informace o použití cookies na našem webu naleznete zde.

Tato webová stránka používá cookies

K zajištění funkčnosti a analýze návštěvnosti na našem webu používáme soubory cookies. Kliknutím na tlačítko Povolit vše souhlasíte s využívaním cookies.

Nastavení cookies můžete upravit kliknutím na tlačítko Nastavení.

Další informace »