Interní oddělení

Jednotka intenzivní péče

Na jednotku intenzívní péče (JIP) jsou přijímáni pacienti s hrozícím či již vyvinutým selháním životně důležitých orgánů. Nepřetržitě zde pracuje tým kvalifikovaných lékařů a sester, který poskytuje komplexní zdravotní péči na 10 lůžkách se špičkovým vybavením. Spektrum pacientů je široké, vyplývající z rozsahu oboru a přesahující i mezioborově.  

 

Lékaři: MUDr. Viktor Talafa, PhD. - vedoucí lékař

             MUDr. Kamila Papugová

             MUDr. Peter Baľa

 

Staniční sestra: Petra Šrubařová, DiS.

Kontakt: 558 415 300

 

 

Charakteristika pracoviště

 

 • přítomnost dvou atestovaných lékařů v oboru intenzivní medicína
 • přítomnost erudovaných zdravotních sester se specializací ARO/JIP
 • uspořádání pracoviště intenzivní medicíny systémem samostatných jedno a dvojlůžkových boxů
 • zastoupení širokého spektra specialistů v jednotlivých oborech vnitřního lékařství a využívání jejich konziliárních služeb
 • spolupráce s ARO a ostatními obory
 • možnost využití endoskopické a kardiologické příslužby 24/7
 • vlastní špičkový ultrazvukový přístroj a výborná znalost práce s ním v rámci akutní diagnostiky a kanylace žil po UZ kontrolou
 • vlastní bedside laboratoř (POCT)
 • kanylační tým a optimalizace přístupu a volby zavádění žilních vstupů
 • přítomnost klinického farmaceuta na pracovišti, optimální dávkování léků, vyvarování se závažných interakcí léčiv
 • dostatečná mezinemocniční síť kontaktů a vytvořená dobrá spolupráce s pracovišti vyššího typu (FN Ostrava, FN Olomouc, FN Hradec-Králové, IKEM, ...)

 

 

Spektrum poskytované péče

 

 • invazivní i neinvazivní monitoring vitálních funkcí
 • zajištění orgánové podpory zejména HFOT/NIV/UPV, intermitentní akutní hemodialýzy, dočasné kardiostimulace
 • zvládnutí problematiky sepse, léčba intoxikací
 • zajištění komplexní nutriční péče
 • provádění invazivních výkonů (hrudní drenáž, perikardiocentéza, kanylace centrálních žil, zavádění dlouhodobých žilních vstupů, dočasná kardiostimulace)

 

Po stabilizaci stavu je pacient ve spolupráci se standardními odděleními z celé nemocnice překládán k další následné léčbě a rehabilitaci, případně jsou využívána lůžka následné intenzivní péče (NIP a DIOP), vyžaduje-li to stav pacienta.

 

Pracoviště intenzivní medicíny ve Frýdku-Místku je držitelem akreditace I. typu ministerstva zdravotnictví pro specializační vzdělávání lékařů v oboru intenzivní medicína.

 

 

    

 

 

 

 

Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies pro zobrazení cíleného obsahu, reklamy a pro účely sledování návštěvnosti.     OK     Další informace