Oddělení následné péče

O nás

Oddělení následné péče má své specifické postavení vzhledem k ostatním oddělením naší nemocnice. Nemá svým určením poskytovat péči akutní, ale následnou, tzn. péči především rehabilitační, která navazuje na zdravotní péči nezbytnou k zvládnutí akutního stavu, když pacient vzhledem k svému věku, polymorbiditě či závažnosti a složitosti svého zdravotního postižení není schopen návratu do domácího prostředí. Při dalším pobytu v nemocnici s intenzívní rehabilitací lze očekávat výrazné zlepšení zdravotního stavu a soběstačnosti pacienta.

Je jasné, že hlavní věkovou skupinu pacientů následné péče představují pacienti geriatričtí, tzn. lidé ve věku nad 65 let, kteří se podstatně hůře a pomaleji než lidé mladšího věku vyrovnávají s následky náhle vzniklých zdravotních obtíží. Potřebují mnohem delší čas k rehabilitaci a vyžadují specifický přístup i ze strany zdravotnických pracovníků.

Právě pro ně především je určeno naše oddělení, kde se jim dostává komplexní péče, zaměřená nejen na zdravotní stav, ale také na otázky psychické a sociální. Věnuje se jim zkušený tým zdravotnických pracovníků, tzn. lékař internista s atestací v oboru geriatrie, tým 13 zdravotních sester a ošetřovatelek, rehabilitační pracovnice, logopedka a sociální pracovnice. Dále úzce spolupracujeme s konziliárními lékaři jiných odborností a pracovníky protetiky.

Naše oddělení vzniklo v roce 1992 reprofilizací části lůžek interního oddělení s původním názvem „doléčovací jednotka“. Od r. 2001 nese název oddělení následné péče. Na našich 32 lůžek jsou dle objednávacího systému přijímáni většinou pacienti jiných oddělení naší nemocnice, jejichž zdravotní stav vyžaduje ke svému zlepšení déletrvající především rehabilitační péči. Jsou to zejména pacienti těchto oddělení: traumatologie (stavy po zlomeninách krčku stehenní kosti, bérce, pánve, páteře); chirurgie (stavy po amputacích ve stehně nebo bérci); interny a neurologie (stavy po mozkových cévních příhodách), ortopedie (stavy po náhradách kyčelních a kolenních kloubů); z TRN oddělení pacienti s chronickým onemocněním dýchacího ústrojí, vzácněji pacienti z odd. očního, ORL, případně gynekologie. V indikovaných případech, pokud je volná lůžková kapacita, je možno přijmout nemocné za účelem rehabilitace. K dispozici máme 1 čtyřlůžkový, 7 třílůžkových, 3 dvoulůžkové a 1 jednolůžkový pokoj. WC a sprchy jsou společné, vybavené madly a přizpůsobené potřebám pacientů po úrazech a kloubních náhradách. Součástí oddělení je společenská místnost s televizí a místnost rehabilitační. Každé lůžko je opatřeno signalizačním zařízením s možností přepojování telefonních hovorů.

Pacienti od nás odcházejí po zlepšení zdravotního stavu a soběstačnosti do domácího prostředí nebo k další rehabilitaci do LDN či rehabilitačních ústavu (BRC Čeladná, RÚ Hrabyně, RÚ Chuchelná).

 

 

 

Žádost o hospitalizaci

71,03 kB

Stáhnout

Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies pro zobrazení cíleného obsahu, reklamy a pro účely sledování návštěvnosti.     OK     Další informace