Rehabilitace

Základní info

Více
  • Ambulantní provoz naleznete v suterénu budovy A a v budově L.
  • Poskytujeme rehabilitační péči pacientům prakticky na všech lůžkových odděleních nemocnice.
  • Provozujeme vodoléčbu, elektroléčbu, Vacumed, máme tělocvičnu, fyzioterapeutické ambulance, ergoterapii.
  • Nabízíme rekondiční procedury, psychosomatiku a akupunkturu - ceník placených služeb
  • Docházejí k nám pacienti s nejrůznějšími diagnózami, od ortopedických a poúrazových stavů po pacienty s neurologickým onemocněním.
  • Máme v péči i dětské pacienty včetně novorozenců.

Kontakty

Vedení oddělení

MUDr. Šárka Stýskalová

primář

MUDr. Šárka Stýskalová

+420 558 415 538 styskalova@nemfm.cz
Mgr. Romana Chrostková

vedoucí fyzioterapeut

Mgr. Romana Chrostková

+420 558 415 537 chrostkova@nemfm.cz

Ambulance

Rehabilitace recepce pro budovu L a A

+420 558 415 530 +420 558 415 538
Budova L

prováděná vyšetření (metody)

Rehabilitační vyšetření , laser, plynové injekce, akupunktura, psychosomatika, fyzioterapie dospělých pacientů – cvičení dle Mojžíšové, DNS, PNF, ACT koncept, cvičení v závěsném systému Redcord, senzomotorika, vestibulární rehabilitace, fyzioterapie dětí – Vojtova reflexní lokomoce, Bobath koncept, ergoterapie.

 

kde nás najdete

Budova L
Plán areálu

Vstup z L
2.NP

ordinační hodiny

Pondělí 6:30–14:30
Úterý 6:30–14:30
Středa 6:30–14:30
Čtvrtek 6:30–14:30
Pátek 6:30–14:30

Rehabilitace budova A, placené služby

Budova A

prováděná vyšetření (metody)

Masáže, parafín, vodoléčba, elektroléčba, Vacumed terapie, VAS, skupinová cvičení pro kardiaky a diabetiky, cvičení těhotných, SM systém, kondiční cvičení, fyzioterapie dospělých pacientů, respirační fyzioterapie.

Placené služby probíhají pondělí-čtvrtek do 17 hodin na budově A. Telefonní kontakt: +420 558 415 545

Aktuální ceník placených služeb

kde nás najdete

Budova A
Plán areálu

Vstup z A
2.PP

ordinační hodiny

Pondělí 6:30–14:30
Úterý 6:30–14:30
Středa 6:30–14:30
Čtvrtek 6:30–14:30
Pátek 6:30–14:30

Léčebná rehabilitace je soubor diagnostických a terapeutických opatření vedoucích k dosažení maximální možné funkční zdatnosti jedince s určitým problémem, který vznikl na podkladě nemoci, úrazu nebo vrozené vady.

Naším cílem je pomoci pacientovi problém odstranit nebo nalézt kompenzační mechanismy tak, aby opět co nejlépe zvládal běžné denní činnosti. Snažíme se pacienta motivovat k aktivnímu přístupu.

Ambulance lékařů jsou umístěny v 1. patře budovy L.

Kromě rehabilitačního vyšetření a lékařských úkonů hrazených zdravotní pojišťovnou, provádíme i placené služby – plynové injekce, aplikace laseru, Vacumed terapie, tejpování, psychosomatické konzultace a akupunkturu. 

 

Fyzioterapie je nedílnou součástí multioborové péče o hospitalizovaného pacienta. Nemáme rehabilitační lůžkové oddělení, ale naši fyzioterapeuti docházejí na všechna lůžková oddělení nemocnice – od intenzivní péče přes lůžka akutní a následné péče. Při práci s pacienty využívají metody založené na neurofyziologických principech, provádí cvičení ke zlepšení respiračních funkcí i celkové kondice. Trénují s pacienty sebeobsluhu, mobilitu a zvládání běžných denních aktivit. Rehabilitační lékaři docházejí na lůžka v rámci konzilií, stanovují rehabilitační plán a v případě potřeby doporučují další ambulantní terapii nebo ústavní rehabilitační péči. Navrhují rovněž vhodné kompenzační pomůcky.

Psychosomatika je obor, který zohledňuje psychické a sociální faktory, které se mohou podílet na vzniku anebo udržování tělesných potíží. Je vhodná hlavně pro pacienty, jež mají medicínsky nevysvětlitelné potíže (komplexní vyšetření neprokázalo příčinu). Konzultace probíhá formou rozhovoru. Sestavujeme časovou osu, kde hledáme souvislost mezi tělesnými obtížemi a životní situací. Někdy stačí tento náhled, jindy je potřebná změna (chování, situace apod.). Také trénujeme techniky pro zvládání stresu. Pokud je to potřebné, motivujeme a odesíláme pacienta k psychoterapii. Konzultace hradí pacient, jejich počet je individuální.

Ambulance fyzioterapeutů jsou umístěny v suterénu budovy A a 1. patře budovy L. Poskytujeme zde péči pacientům napříč všemi medicínskými obory. Máme zde dětské i dospělé pacienty s širokou škálou diagnóz. Fyzioterapeuti jsou školeni v nejmodernějších rehabilitačních postupech např. DNS, ACT konceptu, Vojtově reflexní lokomoci, Bobath konceptu, PNF, SM systému, děláme cvičení dle Mojžíšové, senzomotorickou facilitaci… Využíváme techniky manuální medicíny.

Máme ambulanci se zaměřením na problematiku pánevního dna. Pomáháme zde ženám s nemožností početí, cvičíme s těhotnými i ženami po porodu. Rozšířili jsme péči o ženy a muže s inkontinencí moči a stolice. Při této terapii používáme cvičení formou biofeedbacku (zpětné vazby). Novinkou je zařazení fyzioterapie do multioborové péče o pacientky s endometriózou.

Provádíme vestibulární rehabilitaci u pacientů se závratěmi a nejistotou v prostoru při onemocněních rovnovážného aparátu vnitřního ucha, např. u BPPV.

V ambulanci pro respirační fyzioterapii učíme pacienty zlepšit dechový stereotyp při onemocnění dýchacích cest nebo po nitrohrudních operacích a to i prostřednictvím nejrůznějších pomůcek.

V ergoterapeutické ambulanci se zaměřujeme zejména na problematiku ruky po úrazech, operacích, u pacientů po CMP. Trénujeme zde také soběstačnost, sebeobsluhu, mobilitu, kognici. U některých pacientů aplikujeme PANat dlahy.

V současnosti provozujeme 3 dětské fyzioterapeutické ambulance. Docházejí zde děti nejrůznějšího věku včetně novorozenců. S malými dětmi cvičíme m.j. dle Vojtovy reflexní lokomoce, nověji i dle Bobath konceptu.

Již od r. 2003 probíhá v naší tělocvičně kardiorehabilitace. Tedy ucelený pohybový program pro pacienty s onemocněním srdce a cév. Ti jsou k nám doporučeni kardiologem a docházejí na pravidelná skupinové cvičení. Dále nabízíme také pohybový program pro pacienty s diabetem.

Vodoléčba, elektroléčba a již zmiňovaná tělocvična se nachází v budově A. Zde provádíme v odpoledních hodinách rekondiční placené procedury jako jsou masáže, aplikace tepelných zábalů, relaxační koupele, jako novinku i terapii ve Vacumedu (kosmetická indikace, sportovci). Dále také nabízíme cvičení pro těhotné nebo pro maminky po porodu, kondiční cvičení, cvičení dle SM systému (viz aktuální ceník placených služeb).

Naše pracoviště spolupracuje s lékaři jiných odborností, doporučujeme pacienty k ústavní rehabilitaci (Hrabyně, Darkov, Beskydské rehabilitační centrum, u dětí Metylovice) nebo k lázeňské léčbě (nejčastěji Klimkovice, Darkov, Teplice nad Bečvou, Luhačovice). Dále úzce spolupracujeme s protetickým a ortotickým pracovištěm ING Corporation zejména v péči o pacienty po amputacích dolních končetin.

Aktuality

Máme muže!

Kolektiv rehabilitačního oddělení od 1.2.2024 novou posilu.

Pokračovat

Dorazil i k nám

Naše nemocnice zakoupila pro rehabilitační oddělení přístroj Vacumed SL.

Pokračovat

Nový laser na rehabilitaci

Rehabilitační oddělení nový moderní vysokovýkonový MLS laser M8.

Pokračovat

Rozšíření rehabilitační péče o dětského pacienta

Rehabilitace dětí na našem pracovišti mnoholetou historii.

Pokračovat

Přihlášení k mému účtu

Přes facebook

nebo

E-mail / Login:
Heslo:

Zapomenuté heslo

Nemáte účet? Registrujte se.

Nastavení cookies

Podrobnější informace o použití cookies na našem webu naleznete zde.

Tato webová stránka používá cookies

K zajištění funkčnosti a analýze návštěvnosti na našem webu používáme soubory cookies. Kliknutím na tlačítko Povolit vše souhlasíte s využívaním cookies.

Nastavení cookies můžete upravit kliknutím na tlačítko Nastavení.

Další informace »